Lokalpolitik

Måleprogram for badevand klar

Forurening undersøgt

41 målepunkter indgår i programmet for at kontrollere badevandskvaliteten. Sidste år var der 28 steder med meget god vandkvalitet, 12 med god vandkvalitet og 1 station hvor værdierne var overskredet. Arkivfoto

41 målepunkter indgår i programmet for at kontrollere badevandskvaliteten. Sidste år var der 28 steder med meget god vandkvalitet, 12 med god vandkvalitet og 1 station hvor værdierne var overskredet. Arkivfoto

Kommunen er nu klar med sommerens program for at måle vandkvaliteten ved badestrandene. Man følger det samme program som sidste år, hvilket vil sige, at der bliver 41 målestationer, hvor man løbende vil følge vandkvaliteten. I forbindelse med måleprogrammet bliver der sat et skilt op, der fraråder badning på stranden syd for Sæby Havn ved Søvangsbækkens udløb. Her har målinger vist, at grænseværdierne for bakterier i vandet er overskredet. Årsagen til, at der jævnligt er for mange bakterier i vandet netop dér er, at vandet bliver forurenet under kraftige regnskyl med overløbsvand fra kloaksystemet og regnvandsledninger. Situationen ved Jerup Strand blev også drøftet, og ifølge formand for plan- og miljøudvalget John Christensen skyldes forureningen ved Jerup givetvis det nærliggende fuglereservat. - Vi har haft undersøgt, om det er forurening, der kommer længere oppe fra Jerup Å fra kreaturer eller mennesker, men dengang viste det sig, at det var ikke tilfældet. Så det kan næsten kun være udsivning fra fuglereservatet, der giver anledning til forureningen. - Det kan være lidt svært at gøre noget ved, siger udvalgsformanden. Han tilføjer, at badevandskvaliteten ved Jerup Strand stadig er aldeles glimrende, men at afhængig af vind- og strømretning på måledagene kan der være enkelte målinger, der giver for høje bakterieindhold i forhold til kravene i Blå Flag ordningen.