Energiselskaber

Målet er billig varme

Mange muligheder sonderes for at sikre varmeforbrugerne billig varme

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Vattenfalls værk Nordjyllandsværket kan måske levere overskudsvarme til Brønderslev. Arkivfoto: Henrik Bo

Hvordan skal fremtidens varmeforsyning i Brønderslev Kommune se ud? Det er temaet for et temamøde tirsdag 16. juni i kantinen på LandboNord, Erhvervsparken 1 i Brønderslev. Formand for Brønderslev Varme, Jens Fjendbo Jensen, fortæller, at temamødet er for byrådet og alle øvrige interesserede. Arrangører er varmeværkerne i Brønderslev Kommune, fra øst til vest, som har etableret et samarbejdsforum med tanke på fælles tiltag for en energirigtig fremtidig varmeforsyning til en fornuftig pris, så Brønderslev Kommune også fremover kan være en god bo- og bosætningskommune, siger Jens Fjendbo Jensen. Priserne på olie og naturgas har de seneste år været stærkt stigende og der er knappe ressourcer. Energipolitisk er der målsætninger o, at CO2-udslippet hurtigt kan nedbringes, og at Danmark på sigt kan basere sin energiforsyning på vedvarende energi. Solvarme, solceller og varmepumper vinder frem som individuel energiforsyning hos de enkelte forbrugere. - Alt dette stiller varmeværkerne og kommunerne overfor nye udfordringer i planlægningen af fremtidens varmeforsyning. Biogas ligeledes. En fælles varmeslange, der forbinder den nye kommune fra øst til vest ser ud til at være en realistisk mulighed. Jens Fjendbo Jensen fortæller, at varmeværkerne i Brønderslev Kommune har stillet sig spørgsmålet, hvordan fremtidens varmeforsyning i Brønderslev Kommune. - Alle varmeværker er i et samarbejde gået i gang med at kortlægge mulighederne med fokus på at medvirke til at udarbejde en fremtidig varmeplan for hele Brønderslev Kommune. Blandt andet er indledt forhandlinger med Vattenfall om aftagelse af overskudsvarme. Men også andre alternative energikilder er mulige, siger Jens Fjendbo Jensen. - Det er en kommunal opgave at udarbejde en varmeplan, men varmeværkerne har skoen på, og vi vil gerne være en aktiv medspiller og medvirke med gode ideer og forslag til en varmeplan for Brønderslev Kommune. Det giver varmeforsyningsloven mulighed for. Jens Fjendbo Jensen siger, at temamødet vil belyse muligheder og barrierer for forskellige tiltag til fremtidens energiforsyning og relevante ressourcepersoner deltager. - Der bliver lejlighed til debat, lover Jens Fjendbo Jensen.