EMNER

Målet er en moderne trafikterminal

Thisted Kommune vil skyde 4,2 mio. kroner i projekt, der samlet set kan udløse en investering på 12 mio. kroner i en ny og tidssvarende trafikterminal.

Illustrationen giver en fornemmelse af den fremtidige udformning af den nye trafikterminal, hvor der lægges vægt på smidig trafikafvikling og bedre sammenhæng mellem tog og busser.

Illustrationen giver en fornemmelse af den fremtidige udformning af den nye trafikterminal, hvor der lægges vægt på smidig trafikafvikling og bedre sammenhæng mellem tog og busser.

Åbent, rodet, nedslidt og præget af en sammenblanding af trafik, der gør det besværligt for både gående, cyklister og bilister at komme til og fra det cirka 8.600 kvadratmeter store areal, som udgør Thisted Station og busterminal. Det skal der gøres noget ved. Kommunens udvalg for miljø og teknik har netop godkendt, at der afsættes 4.225.000 kommunale kroner til at lave en ny og tidssvarende trafikterminal, som dels sikrer gode forhold for den kollektive trafik, både på hjul og på skinner, dels sikrer, at området samlet set kommer til at fungere bedre. Forudsætningen for udvalgets godkendelse er, at Trafikstyrelsen også ser positivt på projektet. Kommunen har nemlig 1. september sendt en ansøgning til Trafikstyrelsen om medfinansiering til projektet for et beløb, der svarer til det beløb, kommunen vil skyde ind. Falder ansøgningen positivt ud, kan der således laves ny trafikterminal i Thisted for et beløb på 8,45 mio. kroner. På forhånd er der positive forhåbninger om et positivt tilsagn fra Trafikstyrelsen, som allerede har støttet et forprojekt, hvor mulighederne for at forny trafikterminalen er undersøgt.. De økonomiske ambitioner for projektet er imidlertid større. Projektet skal efter beskrivelsen gennemføres af en projektgruppe med repræsentanter fra Thisted Kommune, DSB, Arriva, Banedanmark og NT. Det vil sige, at der udover den del af projektet, som kan gennemføres indenfor beløbsrammen på 8,45 mio. kroner er udsigt til, at DSB også vil engagere sig i projektet. DSB undersøger nemlig mulighederne for at betale en ændring af den nuværende stationsbygnings indretning, så der kan etableres ventesal i bygningens vestgavl ud mod bussernes holdepladser samt etableres et halvtag som overdækning af det, der fremover skal fungere som en fælles bus- og togperron. Det vil koste en halv million kroner at lave stationen om og andre 2,15 mio. kroner at lave et halvtag over en fælles bus- og togperron. Gennemføres den del af projektet betyder det, at der investeres 12 mio. kroner - eksklusiv moms - i at lave en ny trafikterminal i Thisted.