Målet er stadig at udvikle glade og dygtige elever

Klokkerholm Skole venter stort gæstebud til sin 50-års fødselsdag, der markeres med pomp og pragt 1. maj

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Frikvarter - i 50 år har Klokkerholm skole været med til at give områdets børn ny lærdom. Foto: Bent Jakobsen

KLOKKERHOLM:En vellidt, livskraftig 50-årig fødselar fuld af visdom og omgærdet med respekt. Sådan kan Klokkerholm Skole kort beskrives. Og den velrennomerede skole fejrer 1. maj 50-års fødselsdag. Det sker med en officiel reception for indbudte gæster om formiddagen, mens aftenen byder på fest for nuværende elever og forældre. Men hermed slutter festligholdelsen ikke. Et stort, stort gæstebud ventes nemlig den efterfølgende lørdag, hvor 900 tidligere elever og ansatte er meldt til jubilæumsfest i hallen, der i dagens anledning må forlænges med et stort telt, så der er plads til alle. Flotte ord og handling Skolens lederteam skoleinspektør Tove Thomsen og viceskoleinspektør Peter Madsen fortæller med stolthed om Klokkerholm Skole i dag. En skole, hvis erklærede mål er at forme glade, dygtige, sociale og livsduelige børn. - Børnene skal være dygtige og kompetente og lære at tage hånd om deres egen situation, fortæller skoleinspektør Tove Thomsen. - Vi går meget ind for, at de skal lære så meget, som overhovedet muligt. For kun hvis man kan meget, kan man klare sig i det her samfund. Men man kan kun lære noget, hvis man trives og er glad. Og målsætningen er ikke alene ambitiøse ord. Skolens personale følger op, evaluerer og vurderer, om der på nogle områder er brug for en ekstra indsats. - Vi arbejder målbevidst på at afdække, hvad vi kan gøre bedre, supplerer Peter Madsen. Mål, rammestyring og evaluering går igen i den aktuelle skoledebat. - Det ligger i tiden, at vi skal være gode til at evaluere, men det er ikke noget, der ligger vores natur fjern, tilføjer Tove Thomsen. - Det kan være svært konkret at bevise og beskrive, hvad vi gør godt. Vi gør os umage med at fornemme, hvordan tingene fungerer. Fornemmelse og empati er selvfølgelig vigtigt, når man har med mennesker at gøre. Og det er ikke nødvendigvis målbart, tilføjer Peter Madsen. At gøre en forskel En trivselsundersøgelse på Klokkerholm Skole blandt eleverne afslørede minimale mobningsproblemer og høj trivsel. - Men det kommer ikke af sig selv. Vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan elever og lærere har det. Peter Madsen har været viceskoleinspektør i Klokkerholm i et halvt år, men var forinden ansat som lærer på skolen i fem år. Tove Thomsen har i ti år været skolens leder. Klokkerholm Skole har personalemæssigt gennemgået et generationsskifte. Mange nye lærere er kommet til de seneste år, og hermed er nye ideer og inspiration tilført skolen. Men udviklingen sker i respekt for fortiden og for de gode erfaringer, der gennem årene er oparbejdet lokalt. - Samtidig med, at vi skal udnytte de mange nye ideer, skal vi også bevare vores styrker igennem generationsskiftet. For Klokkerholm Skole har et godt ry. Og vores opgave er at bevare det og hele tiden få det bedste ud af situationen. Umiddelbart viser tal og statistikker, at Klokkerholm Skole formår at skabe dygtige børn. I de nuværende 9. klasser vil 14 ud af 42 elever på gymnasiet, seks elever har valgt 10. klasse, mens 15 satser på efterskole. En enkelt elev vil på landbrugsskole, mens to har valgt teknisk skole. Tove Thomsen så dog gerne, at kommunens erhvervsvejledere fulgte eleverne ti år efter endt skolegang. - Vi tror på, at det vi gør, er med til at gøre en forskel, men vi kan ikke bevise det. Det er jo egentlig først efter ti år, at vi kan se, om vi nu også har sendt nogle livsduelige børn videre. Spår lys fremtid 319 børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse får i dag ny viden om sig selv, hinanden og den verden der omgiver dem på Klokkerholm Skole. 26 lærere og en børnehaveklasseleder varetager opgaven. Elever fra Flauenskjold kommer til Klokkerholm i 8. og 9. klasse. Og skolelederne i Klokkerholm er overbevist om, at såvel Klokkerholm Skole som overbygningen får lov at forblive uændret i den nye kommune. - Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig andet. Det ville være dumt at nedlægge noget, der går godt. Og der er heller ikke skoler tæt på Klokkerholm, der kan opsluge vores elever - heller ikke overbygningens elever, siger Tove Thomsen. Forældre hjælper Skolens ledelse oplever et godt forældresamarbejde. Ikke alene med skolens bestyrelse, men også med forældreforeningen, der er sammensat af en repræsentant fra hver klasse. - Forældreforeningen er med i tilrettelæggelsen af jubilæet, og har blandt andet tilbudt at servere lørdag aften. Desuden er de gode til at stampe penge op af jorden til blandt andet lejrskoler og legeplads, fortæller skolelederen. Lige som skolen er afhængig af opbakning fra lokalsamfundet, er skolen også et aktiv for området. Skolen er med til at gøre Klokkerholm til en aktiv og attraktiv landsby. Lokaliteterne benyttes flittigt af byens borgere efter ringetid - og skolen huser blandt andet lokalhistorisk arkiv, som i anledning af skolejubilæet vil lave en udstilling i gymnastiksalen. Et koldt ønske En fødselsdag kalder naturligt på ønsker - og sådan nogle har skolen i Klokkerholm da også. Elevrådet ønsker sig en koldtvandsautomat. Røret med det kolde vand løber side om side med varmerøret - og derfor er der ikke koldt vand i hanerne. - En vandautomat kan få eleverne til at drikke vand i stedet for saft og sodavand. Så hvis nogle vil give en gave, ønsker vi os bidrag til automaten. I den lidt mere omfattende del af fremtidsønskerne står et mediatek - populært sagt et udvidet bibliotek med computere opkoblet til internet. Og meget gerne i forbindelse med en større renovering af skolen. - Vi har meget små klasselokaler, der ikke er tidssvarende. I nogle af lokalerne skal der sidde 28 elever, og de sidder som sild i en tønde. Den ideelle løsning var en totalrenovering af skolen med et mediatek centralt placeret i skolen. Ledelsen i Klokkerholm så gerne en samlet, langsigtet plan for renovering af kommunens skoler.