Målrettede tilbud

Jeg synes det er uheldigt, at praktiserende læge Axel R. Aubertin ikke finder det relevant at se på, hvordan vi fremadrettet kan gøre sundhedstilbuddene bedre og mere målrettede.

Når jeg taler om færre indlæggelser, er det ikke en udmelding grebet ud af den blå luft. Jeg har tværtimod lyttet til en række af overlæger på medicinske afdelinger, som alle over for mig har redegjort for, at et ikke lille antal borgere bliver indlagt på medicinsk afdeling af den simple grund, at den praktiserende læge mange gange står i den situation at borgeren på den ene side, har det for dårligt til at være i eget hjem uden opsyn og sundhedsfaglig bistand, og på den anden side ikke har brug for at ligge i en seng på et en medicinsk afdeling. Disse overlæger har over for mig beskrevet, at der i mange situationer kunne anvendes en kommunal døgnplads, hvor sundhedsfagligt personale er tæt på borgeren. Nøjagtigt det samme synspunkt har bl.a. de praktiserende lægers organisation sagt højt. Det betyder selvfølgelig, at der rundt omkring i kommunerne er ansat sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter til at løse opgaven. Men målet må være at løse opgaverne så kvalificeret som muligt, og så tæt på borgeren som muligt. Jeg har som politisk valgt ikke indflydelse på, hvortil borgerne skal visiteres, det er lægens opgave. Men jeg har et ansvar i forhold til, at lytte til de meldinger, der kommer bl.a. fra Axel R. Aubertins lægekolleger. Og jeg har konstateret at jeg ikke er den eneste, der har lyttet og forholdt mig problematikken. Indtil flere læger har rettet henvendelse til mig og mine kolleger med besked om, at der er brug for at se på endnu en visitationsmulighed for den praktiserende læge. Når eksempelvis ældre borgere har brug for tryghed, behandling og pleje i en kortere periode eksempelvis i forbindelse med en influenza.