Målrettet uddannelse betaler sig

Uddannelse er vejen til Danmarks fremtid. I en globaliseret verden er det viden og kompetencer, der skal sikre Danmark konkurrenceevne og omstillingsparathed.

Uddannelse kan dermed også være en kickstarter for kommunerne i forsøget på at gøre kommunalreformen til en helstøbt succes. Uddannelse skal være én af flere kvalitetsparametre i den offentlige sektor. I forbindelse med kommunalreformen er der brugt millioner på udbygning af kommunernes IT strategier. IT-strategier der umiddelbart skulle give borgerne bedre kvalitet men også gøre borgernes mulighed for bedre kommunikation med kommunen bedre. Problemet er bare at de medarbejdere der benytter sig af IT, enten ikke har den fornødne uddannelse eller ikke får mulighed for at uddanne sig. Det samme gælder for en stor del af den danske befolkning. Ifølge en analyse fra Teknologisk institut har ca. 40% af alle danskere ingen eller kun svage informations og kommunikationsteknologiske færdigheder. Et tanke eksperiment: Hvis 40 pct. (lad os sige 2000 medarbejdere) af samtlige ansatte i en offentlig forvaltning ”spilder” 15 min. om dagen i anvendelsen af IT på baggrund af svage IKT-færdigheder koster det, ifølge Dansk-IT, et sted mellem 14 og 15 mill, alt incl. pr. år. Udgiften til uddannelse for de samme 2000 medarbejdere vil kunne gøres for godt et par mill., stadig ifølge Dansk-it. Tankevækkende ikke sandt. En dygtig leder vil kunne se succesen.