Målsætning nået

] Tilførslen af kvælstof til Limfjorden ligger stadig over det mål, som amtet har sat. Til gengæld er målsætningen for tilførslen af fosfor stort set opfyldt. Tilførslen af fosfor er nu nede på ca. 375 kg om året.