Retspolitik

Mårhunde kommer langt omkring

En mårhund går ikke af vejen for at bruge poterne, når det gælder om at opspore en mage, viser resultaterne af GPS-overvågning af det uønskede dyr

Med en GPS-sender om halsen sættes mårhunden på fri fod. Tanken er, at dyret opsøger artsfæller, som herefter kan indfanges.Arkivfoto

Med en GPS-sender om halsen sættes mårhunden på fri fod. Tanken er, at dyret opsøger artsfæller, som herefter kan indfanges.Arkivfoto

På Mors har en mårhund indenfor to døgn bevæget sig fra Skallerup tværs over øen og via Nykøbing taget turen sydover for til sidst at ende i området omkring Tissinghuse. Tilsvarende har en artsfælle vandret hele vejen fra Vilsbøl over Vester Vandet til Nystrup Plantage, videre til Faddersbøl - for nu, efter en uge på farten, at slå sine folder omkring Visby. Begge mårhunde er mærket med GPS, som flere gange i løbet af et døgn registrerer dyrenes færden. Den følges med interesse af vildtkonsulent Anton Linnet, Naturstyrelsen Thy. Mårhunden er som "invasiv art" på ingen måde velkommen i den danske natur, og overvågningen skal ud over at bidrage med viden om dyrenes færden giver et fingerpeg om, hvordan mårhunden kan fjernes fra naturen. - Normalt er mårhunden territoriehævdende, men først når den har fundet en mage. Så det vi har set med mårhundene i Thy og på Mors vidner om, at dyret på Mors sandsynligvis har fundet en mage ved Tissinghuse, mens den i Thy stadig søger, siger Anton Linnet. Han er på ingen måde overrasket over den energi, mårhunden læger for dagen i jagten på en mage. En artsfælle har således tidligere demonstreret en imponerende vandrerlyst. - Mårhunden blev sat ud oppe ved Tingskoven, men indenfor en periode på 10 og en halv dag nåede den både omkring Ulvedybet, Slettestrand og Vullum Sø - inden den satte kursen mod nord til Hirtshals og Tværsted og derfra over til østkysten af Vendsyssel. Herfra gik turen sydover til Limfjorden, som den svømmede over ved Langerak for at fortsætte videre sydover, siger Anton Linnet. GPS-overvågningen gennemføres som led i det LIFE-støttede "Projekt Mårhund", hvor der også i Finland og Sverige gennemføres undersøgelser med henblik på at finde effektive midler til at dæmme op for mårhundens udbredelse. - Indtil videre har vi nok ændret vores opfattelse af mårhundens færden. Den er langt fra så standfast, som vi hidtil har troet. Ser nogen en mårhund den ene dag, kan den dagen efter være både fem og 10 kilometer herfra, siger Anton Linnet og tilføjer, at det ikke bare er voksne dyr, der vandrer langt efter en mage. De to dyr, der er udsat i Thy og på Mors, er store unger - og de løber også langt. Ny viden, ny strategi - Men vi kan begynde at se en rød tråd i, hvor dyret foretrækker at opholde sig. Det er eksempelvis i majsmarker og i områder med tagrør, siger Anton Linnet. Den viden gør, at det nu overvejes at lægge fangststrategien om. Når dyrene vandrer langt, er de væk inden, nogen når at stille en fælle op. - En mulighed kunne være at etablere et antal foderpladser på steder og i naturtyper, som mårhunden foretrækker. Er der føde, vil de sandsynligvis blive i området. Det vil kræve tilladelse fra veterinærmyndighederne, men give os mulighed for at etablere nogle steder, hvor det er muligt at etablere overvågning. Så kan vi se, om der er mårhunde - og dermed mulighed for at indfange dem. De GPS-mærkede dyr, både han- og hundyr, er "neutraliserede". Det vil sige, at de ikke kan formere sig, men har intakte drifter - blandt andet den, der får dem til at lede efter en mage. I øjeblikket er der omkring 15 GPS-mærkede mårhunde ude i den jyske natur - tre af dem nord for Limfjorden. De har kønsdriften i behold, men har ikke mulighed for at formere sig. Men de kan vise vej til deres artsfæller.