Maarup bestod sin svendeprøve

- I den branche er der ellers ikke megen ros at hente, men du fortjener det, sagde viceborgmesteren

ARDEN:H. C. Maarup kunne efter byrådsmødet i aftes med glæde notere, at han har bestået sin "svendeprøve" med ros. Som nyvalgt socialdemokratisk borgmester i Arden Kommune er det lykkedes ham at få opbakning fra samtlige 15 byrådsmedlemmer til, hvordan de kommunale kroner skal spenderes næste år, så der bliver overskud på budgettet. - Som borgmester har du mange opgaver - du skal smage på grønkål og klippe snore over. Men den vigtigste opgave er budgettet - det er første gang, du skal lede forhandlingerne, og der er jo altid en vis spænding, når der er ny kusk på bukken, sagde viceborgmester Ib Henriksen (UP) henvendt til Maarup. - I vores branche er der ikke megen ros at hente, men du fortjener ros for den måde, du har afviklet budgetmøderne på, og for det gode og klare talmateriale, vi har fået. Som byrådsmedlem har man følt sig velorienteret. Der har været vilje til fælles indsats, og alle i byrådet må kunne føle et ejerskab og et ansvar over for kommunens budget, fremhævede Ib Henriksen. De rosende ord faldt, efter at Maarup havde fortalt byrådskollegerne om et budget for 2003, der forventes at give et overskud på 7 millioner kroner og 6,5 milioner kroner til at lægge i kassen. Der bliver råd til nye anlæg for 13,7 millioner kroner, penge, som ikke mindst skolerne kommer til at nyde godt af. Væksten bliver kun på 0,5 procent - et pænt stykke under regeringens loft på 0,7. Men som både Maarup og andre byrådsmedlemmer ikke lagde skjul på, er der en barsk baggrund for den nogenlunde smertefrie budgetlægning. I foråret var byrådet igennem en større sparerunde. Børnehaven Regnbuen blev lukket, og 12 kommunale medarbejdere mistede deres job. Det hårde arbejde var allerede lavet. Borgmesteren fremhævede de mange rare millioner fra staten, som tilflyder Arden Kommune. I alt 10,6 millioner får Arden fra statskassen, men som borgmesteren sagde, er det ikke en gave fra himlen. Pengene får Arden Kommune, fordi den har et relativt lavt skattegrundlag. - Det er jo nok foreningen Det Skæve Danmarks kamp gennem mange år, der har givet resultat. Og jeg kan ikke lade være med at sende en venlig hilsen til tidligere borgmester Arne Toft, der i mange år var foreningens formand. Det er også positivt, at vi fik udmeldingen fra staten så betids, at vi kunne nå at indregne tilskuddet i budgettet. Bedre service Borgmesteren nævnte de serviceforbedringer, som budgettet indebærer. Børnehaverne får pedelhjælp, Rostrup Landsbyordning får en normering, der ligestiller den med børnehaverne, indsatsen for at aktivere de arbejdsløse øges, der er 24 millioner kroner til skolerne over de næste fire år, 1,5 millioner kroner til veje og broer i 2003, modtageklassen på Arden Skole videreføres, der etableres torv i Bymidten, Astrup får nye boldbaner og Oue får en specialbørnehave. Maarup glædede sig desuden over, at indbyggertallet stiger over al forventning. Indenrigsministeriets tal pr. 1.1.2003 siger 8562, men da der allerede i dag bor 8593 borgere i kommunen, regner borgmesteren med, at antallet af Arden-borgere ved årsskiftet er nået op på 8605. Og jo flere borgere, jo flere skatteindtægter. Elav Pinstrup fra Venstre mente, at budgetlægningen er gået så godt, fordi ingen af byrådsmedlemmerne har stået for en overbudspolitik. Pinstrups formandskab for det tekniske udvalg fornægtede sig ikke - han udtrykte håb om, at der til maj næste år vil vise sig så megen luft i budgettet, at der bliver flere penge til asfalt. Steen Brandt fra Borger- og Landbolisten roste budgetmaterialet for at være helt i top og syntes, det var glædeligt, at folkeskolen tilgodeses. Skulle man endelig dryppe lidt malurt i bægeret er det, at kommunen låner til en hel del af anlægsarbejderne. Men der lægges samtidig seks millioner kroner i kassen, og man afdrager rimeligt på gælden, konkluderede sparekassemanden.