Lokalpolitik

Maarup bliver Mr. Nordjylland

Mariagerfjords borgmester ny formand for kommunerne - rådmand Mariann Nørgaard næstformand

Hans Christian Maarup (S), de nordjyske kommuners ny formand, vil slås for, at udkantsområderne ikke glemmes. Arkivfoto: Per Kolind

Hans Christian Maarup (S), de nordjyske kommuners ny formand, vil slås for, at udkantsområderne ikke glemmes. Arkivfoto: Per Kolind

NORDJYLLAND:Mariagerfjords borgmester, Hans Christian Maarup (S), skal de kommende fire år også tale på vegne af de 10 andre nordjyske kommuner. Han blev i går på det konstituerende møde valgt til ny formand for det såkaldte kommunekontaktråd (KKR). Ny næstformand blev teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) fra Aalborg Kommune. Dermed får kommunekontaktrådet et helt nyt formandskab. Den hidtidige formand, Egon Pleidrup (S), forlod ved årsskiftet kommunalpolitik, mens borgmester Anny Winther (V) fra Rebild, der hidtil har været næstformand, ikke søgte genvalg til denne post. Hun er til gengæld i spil til en plads i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening, erfarer NORDJYSKE. Det er stemmetallene ved kommunalvalget 17. november, der afgør, hvem der skulle besætte formands- og næstformandsposterne i KKR. Socialdemokraterne, SF og De Radikale udgjorde ét valgforbund, mens Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti udgjorde et andet. Førstnævnte gruppe var størst, men formandsposten kunne være tilfaldet den borgerlige side, hvis de ikke-partipolitiske listers repræsentanter havde valgt at støtte denne side. De sad nemlig med de afgørende stemmer. Undlod at stemme På det konstituerende møde skete der imidlertid det usædvanlige, at de ikke-partipolitiske lister meddelte, at de afstod fra at stemme. - Vi kunne ikke rigtigt opnå enighed internt om, hvilken side vi skulle vælge. Og så blev konklusionen, at det var bedst, vi holdt os uden for denne afstemning, siger en af lokalliste-politikerne, Knud Størup fra Hirtshals. Hans gruppe fra Hjørring byråd hældede mest til at støtte en socialdemokratisk formand, mens Læsøs ny borgmester, Thomas W. Olsen, mere så i borgerlig retning (og i rådet vil tilhøre den borgerlige gruppe). Socialdemokraterne har ført forhandlinger med Knud Størup om støtte fra lokallisterne ved formandsvalget. En del af modydelsen skulle være, at Knud Størup fik en plads i Vækstforum. - Selv om Størup ikke kunne levere varen, har vi besluttet at stå ved vores del af aftalen, så Størup kommer i Vækstforum, siger Hans Christian Maarup. Ildhu og glæde Hos socialdemokraterne har man i nogen tid drøftet, hvem partiets formandskandidat skulle være. Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, har angiveligt vist interesse for posten, men på et internt partimøde pegede pilen på Hans Christian Maarup. Han havde forinden i NORDJYSKE sagt, at han ikke agtede aktivt at slås for posten. - Men nu gik kabalen altså sådan op, at valget faldt på mig, og jeg glæder mig meget til at skulle være talerør for og slås for de nordjyske kommuner, siger Hans Christian Maarup, som pointerer, at han går til opgaven "med ildhu og glæde". Han ser tre store opgaver for kommunekontaktrådet i de kommende fire år: Der skal indgåes nye sundhedsaftaler med regionen. Samarbejdet kommunerne imellem og med regionen om at sikre "hverken for få eller for mange institutionspladser" til handicappede skal videreføres. Og så skal rådet spille en aktiv rolle i KL's forhandlinger med regeringen om den kommunale økonomi. - KL ønsker, at kommunekontaktrådene på det sidste felt inddrages meget mere end hidtil, og det er en opgave, jeg er meget optaget af. Det er vigtigt, at udkantsområderne huskes, så vi i Danmark får udvikling og vækst i hele landet og ikke kun i aksen mellem København og Århus, siger Hans Christian Maarup. Ifølge KL's regler skal det konstituerende møde i KKR ledes af den borgmester i regionen, der har længst anciennitet som borgmester. Dermed var Henning G. Jensen selvskrevet til hvervet. Af indkaldelsen fremgår imidlertid, at Aalborgs borgmester "har forfald" til mødet, blev det i stedet ledet af den næstlængst siddende borgmester, Anny Winther.