Lokalpolitik

Maarup: Intet er mig bekendt fortiet i golfsagen

GOLFDEBAT:I et læserbrev forleden kommenteres min opbakning til golfbaneprojektet i Hegedal- Hjerritsdal området. Jeg vil her knytte et par kommentarer til dette. Det er korrekt, at jeg - lige fra de første tanker om en golfbane i området kom frem - har været positiv overfor ideen. Jeg har som borgmester fået mange henvendelser fra erhvervsfolk, restauratører og handelsstanden i kommunen. Alle disse henvendelserne har bekræftet, at en golfbane i området vil være et særdeles godt aktiv for områdets udvikling. Både med hensyn til turisme, almindelig bosætning og virksomhedernes mulighed for at tiltrække grupper af medarbejdere er golfbaneprojektet blevet rost. Som borgmester vil jeg gerne understøtte en udvikling, der forhåbentlig kan fremme vækst og borgertilfredshed i kommunen. Golfsporten er jo de sidste årtier ekspanderet kraftigt og er nu en sportsgren, der dyrkes af alle aldre og grupper i samfundet. Jeg er naturligvis også bekendt med at golfprojektet har modstandere, men sådan er det i næsten alle forhold, og det vil altid være nødvendigt at træffe en afgørelse selvom den ikke vækker begejstring i alle interessegrupper. Når jeg har hørt kritikken af projektet på borgermøde eller læst indsigelserne fra modstanderne i forbindelse med høringer, har jeg respekteret modstanden, men jeg er stadig af den overbevisning at projektet ud fra et helhedssyn er værd at bakke op, og det er mit håb, at de forskellige interesser vil kunne leve side om side. Jeg har i alle sammenhænge givet udtryk for at de forskellige klageadgange og demokratiske vilkår for en sådan proces – herunder åbenhed – naturligvis skal respekteres. Jeg har kritiseret naturklagenævnets sagsbehandlingstid, som jo kan vare op til et år. Den kritik fastholder jeg. Det er ikke en kritik af de enkelte medlemmer, der jo ikke kan beslutte, hvor mange sager, der skal behandles. Det er en kritik af, at klagesystemet åbenbart er tildelt for få ressourcer. Det kan ikke være rimeligt at sagsbehandlingstiden indirekte kan obstruere en proces. Det gælder både, hvis der er tale om et golfbaneprojekt eller hvis en landmand, en virksomhed eller en privat lodsejer er afhængig af en afgørelse fra myndigheden for at kunne komme videre i en afklaringsproces. Jeg er ikke bekendt med, at der er fortiet noget i processen. Tværtimod er hele den omfattende sag med alle akter naturligvis tilgængelig for alle byrådsmedlemmer, ligesom enhver borger kan begære indsigt i den efter bestemmelserne i offentlighedsloven.

Forsiden