Skovbrug

Mårup Kirke skal have lov at falde

Kontaktudvalg synes, at man skal spærre af ti meter fra skrænten

MÅRUP:Nationalmuseet har opgivet at foretage arkæologiske undersøgelser af Mårup Kirke i forbindelse med en eventuel nedrivning af kirken. De har simpelthen ikke midlerne til det. - Det er en rigtig god nyhed for os, siger Tove Marquardsen, Mårup Kirkes Venner. Hun siger, at det betyder, at der kan gå længere tid, før man er nødt til at begynde at pille kirken ned. - Der blev for omkring 15 år siden sat en sikkerhedsafstand fra fundamentet til kirkens tårn og skrænten på 15 meter. Den blev fastsat, fordi det skulle være sikkert for fagfolkene at arbejde der over længere tid for at finde dokumentation af kirken. Nu kan kirken blive stående, til den begynder at skride. Forhåbentlig i fem-seks år, siger Tove Marquardsen. Oplysningen om, at Nationalmuseet opgiver at gennemføre dokumentation af kirken, kom frem, da kontaktgruppen for Mårup Kirke holdt møde i Skallerup tirsdag eftermiddag. Her skulle man blandt andet drøfte et forslag fra kirkens ejer, Skov - og Naturstyrelsen, om at man antog Cowi Consult til at foretage en række boringer ned i 30 meters dybde rundt om kirken, men det var repræsentanterne i kontaktgruppen ikke spor enige i - til trods for, at Skov- og Naturstyrelsen selv ville betale de 100.000 kr., som arbejdet vil koste. - Vi vil gerne med prøveboringerne for at få et fingerpeg om, hvor lang tid kirken kan stå ved klinten. Der er ingen, der ønsker at bryde kirken ned, før det er nødvendigt. Men vi vil ikke bringe os i den situation, at der er nogen, der kommer i fare. Derfor ville vi gerne vide, hvor længe kirken kan hænge sammen, siger skovrider Frede Jensen, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands Statsskovdistrikt. - Vi er sammen med Mårup Menighedsråd og Ålborg Provsti enige om at sige nej til prøveboringerne af hensyn til det sårbare område. Vi er også imod af hensyn til den usikkerhed, der kan være forbundet med måleresulataterne, siger Tove Marquardsen. Kontaktgruppen var til gengæld enige om, at man vil spærre den yderste kant foran kirken af. - Der er ingen tvivl om, at de mange mennesker, der besøger kirken, giver megen færdsel og dermed slitage på vegetationen, hvilket kan medvirke til flere revner og erosion, siger Frede Jensen. Han forklarer, at en sådan afspærring10 meter fra skrænten først kan gennemføres, når der er givet dispensation fra Fredningsnævnet og fra klitfredningen på området. Endvidere skal jorden ejer, ejeren af Mårupgård, give tilladelse. - Men de har nu tilkendegivet, at de godt vil tillade det, siger Frede Jensen. Samme afstand I dag er afstanden ifølge Frede Jensen fra fundamentet til det tårn, som ikke er der mere, og ud til skrænten 16-17 meter: - Det har der været de sidste to-tre år. Der er sket små skred ved klinten, men ikke lige dér, hvor der er kortest afstand. Tove Marquardsen oplyser, at der er 20,68 meter fra skrænten og indtil selve kirken. Mårup Kirkes Venner mødte op til mødet i kontaktgruppen med fem repræsentanter. - Det var ikke helt velset, men vi mente, det var så vigtig en sag, at vi skulle komme så mange som muligt. Der er så mange nævn, styrelser og instanser blandet ind i det her, at de ikke ved, hvad de hver især mener. Kulturarvstyrelsen udsendte en pressemeddelese, hvori de skriver, at lokalbefolkningen i 1920'erne ønskede at rive Mårup Kirke ned. Det passer simpelthen ikke. Man ville bare tage blytaget ned og sælge det og ersatte det med et andet. Et salg af blytaget kunne have givet et godt tilskud til at bygge kirken i Lønstrup for. Den blev indviet i 1928, siger Tove Marquardsen. Efter mødet i kontaktudvalget skal Skov- og Naturstyrelsen overveje, om man vil gennemføre boringerne uanset modstanden. Den dag det bliver sikkerhedsmæssigt nødvendigt vil man pille taget af kirken og skære af murene, så det bliver sikkert. Derefter skal kirken bare stå og forfalde og lidt efter lidt skride ud over skrænten.