Kystsikring

Mårup Kirke skal ikke reddes

Skal Mårup Kirke reddes? Her følger kommentarerne fra nej-sigerne.

Verner Vittrup, Hirtshals: Der skal ikke kystsikres ved kirken, en sådan sikring vil jo helt ødelægge den uberørte natur i området, lad dog naturen gå sin gang. Når og hvis kirken engang styrter i havet vil stedet stadig være noget helt specielt. I øvrigt har Lønstrup så meget andet at byde på. Thomas Mark, Hjørring: At kæmpe mod naturens kræfter er en svær og kostbar opgave. Jeg synes vi skal sikre mindst muligt ved vores kyster. Men kan vi eksempelvis sikre Lønstrup ved at fortsætte med samme kystsikringsniveau skal vi selvfølgelig det. Peter Ydesen, Hjørring: Man kan sikkert kaste en masse penge efter et projekt der kan sikre Mårup Kirke, mange er nok også villige til at prøve her tænker jeg bl.a. på Poul Jakobsen og hans fantasi rørprojekt. Men kirken er en turistattraktion fordi den ligger som den gør, skulle en blive sikret, hvad er det så ud over et gammelt hvidt hus? Per Klingenberg, Hjørring: Jeg mener ikke, at man skal redde Mårup Kirke ved at rive den ned og opbygge den en andet sted, ej heller længere inde i landet. Det, der først og fremmest gør kirken interessant, er dens placering og naturkræfternes indvirkning i den forbindelse. Kirken - og kirkegården - er en del af den landskabelige udvikling (erosion), og må som sådan vige for disse kræfter. En opbygning andets steds vil være historisk ukorrekt og virke meget kunstigt. Den må falde, hvor den er anbragt og derved blive et minde om sig selv og naturkræfterne. Niels Jørn Krog, Hjørring: Jeg er ikke tilhænger af at bevare gamle ting på den måde. Kirken har efter min mening tjent og tjener stadig som turistattraktion, men jeg har svært ved at se den kulturelle betydning. Skal den bevares, skal de interesserede selv finde pengene. Mogens Bohøj, Hjørring: Klinten ved Mårup Kirke er et enestående vidnesbyrd om den dramatik, der knytter sig til mødet mellem land og hav. Gennem årtusinde har havet gravet af Lønstrup Klint. Klinten er fredet på en lang strækning fra nord for Mårup Kirke og sydover forbi Rubjerg Knude. Fredningens formål er at bevare klinten som et smukt og enestående stykke natur. Vi skal naturligvis ikke ødelægge klintens natur for at bevare bygningsværker, vi evt. kan flytte eller erstatte med nyt. Margit Larsen, Sindal: Jeg mener ikke den skal reddes. Den er en del af historien om det barske liv ved havet. Barsk for både mennesker og natur gennem tiderne. En natur som man har levet med og i velvidende, at i den sammenhæng vinder naturen. Der er jo flere eksempler på steder, hvor kirker, og andre bebygninger har måttet give op for naturens kræfter. Sikrer man kirken, hvordan indvirker det på andre strækninger langs kysten? Det er ikke uden risiko at bryde ind og rette på naturen, så den bliver, som vi mener, den skal være. Per Halskov, Sindal: Man skal lade naturen gå sin gang. Kan godt forstå at kirken i dag har en vis turistmæssig betydning for hele området, men mener at man ved at lade naturen bestemme faktisk kan få en lige så god attraktion ved det. Lene Lynggaard Jensen, Hirtshals: Så vidt jeg ved, er det eneste specielle ved Mårup Kirke dens beliggenhed. Såfremt Mårup Kirke ikke på anden måde er bevaringsværdig, bør der ikke bruges en kr. på at redde den. Lars Kærsgaard, Sindal: Jeg har lidt svært ved at se hvor stor en attraktion Mårup Kirke er, og at bruge mange penge på at opføre kirken andetsteds, har jo ingen lokal værdi. En helt anden sag er, om der kan skabes en forsvarlig og vedblivende kystsikring, det ville da på sigt, være godt for landskabet i det hele taget. Kurt Mikkelsen, Hjørring: Det er ikke kun havet der æder sig ind på skrænten, problemet er, at grundvandet er med til at skubbe skrænterne ud i havet, på grund af lerlag i undergrunden. Kan der findes en fornuftig løsning på dette problem, evt. ved at dræne jorden, så er det fint. Jeg mener ikke der skal bruges mange penge på kystsikring på dette sted. Det er ikke kirken der er en attraktion som sådan, det er naturen på dette sted, så der vil stadig komme mange turister, selv om kirken ikke er der længere. Kurt Christensen, Hjørring: Livet skal gå sin gang, og det skal land og kirke også, selv om det falder i havet. John Robert Larsen, Hjørring: Man skal lade naturen gå sin gang. Mårup Kirke er en meget simpel kirke, der som bygning betragtet ikke er særlig bevaringsværdig, men den har selvfølgelig en eller anden værdi for beboerne i området. At flytte den ind i landet, og fortælle turister at den engang stod et sted langt ude i havet kan jeg ikke se meget fornuft i. Jens Sproegel, Hjørring: At sikre Mårup Kirke, vil være en kolossal udfordring for kommunen, økonomisk set, og set i det lys må det være en opvejning af, hvor vidt der kan findes belæg for, at der kan ske en tilbagebetaling af dette beløb, enten i form af støtte fra interesseorganisationer, den danske folkekirke, eller turisterhvervet. Dem har interesser i det, må være med. Vil de ikke det, er valget jo let at træffe. I en økonomisk trængt kommune som Hjørring, burde spørgsmålet slet ikke være oppe til debat. Mårup Kirke er ikke et arkitektonisk mesterværk. Spændende at se hvad havet kan. Jens Mathiasen, Hundelev: Jeg har meget sympati for det arbejde Mårup Kirkes venner udfører, men jeg mener ikke at kampen mod naturen kan vindes. Lad kirken falde i vandet og brug kræfterne på nogle af de mange andre perler der er i Lønstrup og omegn. Jan Lohse, Hjørring: Det der gør Mårup Kirke speciel er at den er ved at falde i vandet, hvis den bliver flyttet så er det "bare" en alm kirke. Så lad naturen gå sin gang. Jakob Riis, Hjørring: Det er naturens gang - Lad den falde i havet. Per Højen, Hjørring: Hvis der havde været tale om et helt unikt bygningsværk, ville jeg synes det var relevant at bevare kirken, men det er her jo ikke tale om. Brug hellere kræfterne på at kystsikre omkring Lønstrup by. Henning Bruun, Hjørring: Tidspunktet er længst forpasset og tilsyneladende har forskellige interesser brugt tiden til at bekæmpe hinandens synspunkter i stedet for at forelægge gennemarbejdede planer for en kystsikring kombineret med en dræning af den vandmængde, der tilsyneladende findes i undergrunden. Det er et meget følelsesladet emne og tanken om at nedtage kirken for at genopføre den et andet er nærmest at føje spot til skade. Hans Ove Vogdrup Olesen, Hjørring: Det giver ingen mening at kystsikre for at redde Mårup Kirke fra at styrte ned. Det er jo ikke alene havet der er grunden til at klinten eroderer. Klinten består ved Mårup af sandet ler som når det regner bliver mættet af vand og som derfor skrider ud. Dette kan ikke reddes ved kystsikring. Det ville måske have haft mening for 20 år siden, men nu er det altså for sent. Se det dog i øjnene. Kystsikring kan kun have mening som yderligere beskyttelse af sommerhusområderne mellem Lønstrup og Mårup. Hans Jørn Christensen, Hjørring: Jeg vil prioritere den levende klint syd for Lønstrup uden bombastiske kystsikringsanlæg højt. Hvis det kan ske samtidig med, at kirken kan reddes er det ok. Hvis ikke - ja, så må kirken falde (eller flyttes). Kjeld S. Andersen, Hjørring: En eventuel redning af kirken bør - efter min mening - bestå i en nedtagning og genopstilling af kirken. En kystsikring på det pågældende sted vil - hvis det overhovedet kan nås eller i det hele taget lade sig gøre, når man tager det vandførende lerlag i betragtning- skæmme utroligt. Der er også noget smukt i at naturen går sin gang. Elisabeth Friis-Rødel, Hirtshals: Hvis ikke nedbrydningen af Mårup Klint skyldes menneskelig aktivitet eller anlæg f.eks. syd for Mårup, så er der alene tale om naturens værk, som skal have lov til at fortsætte. Vi stopper jo heller ikke Råbjerg Mile, selv om det kam komme til at gå ud over marker, huse og veje. Ebbe Jørgensen, Hjørring: Jeg så gerne kirken reddet, men er bange for, at det er for sent at gøre noget nu, der kan stoppe den uafvendelige udskridning af det lerlag, som kirken står på. T. Hjørringgaard, Gjurup: Det er naturens gang. Et stykke nyt historie, som fortæller om den barske vestkyst. Lav video over hvordan kysten langsomt forsvinder. Derfor mener jeg vi stille og roligt skal følge kirkens fald i havet. Claus Ringberg, Hjørring: Nationalmuseet bør opstille kameraer til holografisk optagelse af processen/destruktionen med naturens kræfter således at man i fremtiden vil kunne vise hvad der skete i 3D. Claus Foged, Hjørring: Nej, Mårup kirke skal ikke bevares. Der er uforholdsmæssigt dyrt og der findes flere hundrede tilsvarende kirker i Danmark. Attraktionen består i at kirken er et godt pejlemærke i forhold til kystens tilbagerykning. Når kirken er væk skal der nye pejlemærker til. Det kunne være et markant kunstværk f.ex. "landart". Chr. Mogensen, Hjørring: Jeg synes at Mårup Kirke skal have lov til at styrte i havet da det er naturens gang. Det er kostbart at kystsikre og det vides ikke om det virker. der har været debat om nedsætning af rør i sandet, det synes ikke har haft nogen stor effekt. Hvis Mårup Kirke skal reddes hvad så med Lyngby Kirkegård og Mårup Fyr? skal det også reddes og hvem skal evt. betale? Carsten Isaksen, Hjørring: Hvorfor bruge så meget krudt på en gammel kirke der ligner et brændeskur. Lad naturen gå sin gang og skidtet falde i havet når den tid kommer. Hvis Mårup Kirke skal reddes skal den tilsandede kirke så graves fri?