Kystsikring

Mårup Kirke skal reddes

Skal Mårup Kirke reddes? Her følger kommentarerne fra ja-sigerne.

Vita Wolder Mathiasen, Tornby: Af respekt for kirken og kirkegården - og ikke mindst af respekt for de entusiastiske mennesker, som gennem mange år har kæmpet en hård og sej kamp for at bevare kirken, bør vi alle støtte op om, at kystsikringen intensiveres. Der er jo ingen garanti for at det hjælper for evigt, men det bør absolut forsøges. Uffe Dalsgaard, Hjørring: I lyset af at der pt. debatteres omkring lukning af kirker rundt om i landet pga. manglende besøgstal, vil det være fuldstændigt tåbeligt at begynde at flytte en kirke. Prisen for en sådan flytning ville formentlig være af en størrelse der ville kunne dække langt vigtigere behov indenfor sundhedssektoren i vores kommune. Man bør måske i stedet i tide kigge mere generelt på kystsikringen langs vore kyster, for at sikre vore værdier, herunder måske Mårup Kirke. Idet klimaforandringerne formentlig hen over tid vil af sted komme langt baskere betingelser for vore kyster. Således burde man kortlægge de steder der måtte lide størst skade, og ikke mindst gener for beboerne i områderne. Troels Hansen, Lønstrup: Kirken skal bevares p.g.a. mange personlige følelser. Hvordan? Med en kystsikring og kloakering af alle husene i området, da de leder meget vand ud, som siver ovenpå et lerlag og derved gør undergrunden blød, hvorefter skrænten skrider ned. Havet tager sig derefter af de nedskrevne sand/jord. Kystsikringen skal være en skråningsbeskyttelse med store sten, dette vil forhindre havet i at æde af det nedskrevne sand/jord. Tom Barnbæk, Hjørring: Ja, men jeg syntes at det er vigtigt og sige, at det selvfølgelig ikke skal ske for enhver pris! Men tænk på hvor meget der bliver brugt på manuel kystsikring i eks. Skagen, med transport af sand fra den ene kyst til den anden år efter år. Og tænk på hvor mange penge der bliver brugt på at vedligeholde øvrige offentlige turiststeder i Danmark. Det kan godt være at det "kun" er en lille undseelige lille kirke, men den tiltrækker utroligt mange mennesker hvert år ikke mindst turister som vores landsdel skal til og leve mere og mere af. Så man bør prøve og være lidt kreative med hensyn til etablering og finansiering, jeg tror, at det er givet godt ud ikke mindst for vores nye "Turistkommune" Hjørring Preben Andreasen, Hirtshals: Mårup Kirke er et stykke kulturhistorie og en turistmagnet. Hvis ikke det allerede er for sent at gøre noget p.g.a. div. myndigheders smøl og trakasserier, skal man i gang med kystsikring nu. Det kan/skal ske ved høfdebyggeri og sandfodring. Når man så har fået afværget den mest påtrængende trussel, mener jeg, at man så skal fortsætte permanent med Jacobsen trykudligningsrør. Poul Jørgensen, Hjørring: Den skal bevares, hvis det er muligt, af historiske årsager. Den skal kun forsøges bevaret, med brug af trykudligningsrørene fra Skagen Innovationscenter. Da sagkundskaben er 100 pct. sikker på at kirken vil styrte i havet, så vil det også være en passende måde at få et endeligt bevis på metodens anvendelighed. Der vil til gengæld ikke være nogen ide i, at sandfodre området. Peter Juul Hansen, Hjørring: Kirken bør forsøgt bevaret, da historien omkring den er lokalhistorisk vigtig. Ole Michaelsen, Gl. Vennebjerg: Jeg mener kirken skal reddes på en eller anden måde. Dog er kirken kun interessant fordi den ligger i naturen ude ved havet. Men da den kun kan reddes ved at fortsætte den beskyttelse med granitsten, som ud for Lønstrup by her og nu, er det et spørgsmål om hurtig handling og rigtig mange millioner i anlæg og drift. Og så er det måske Rubjerg Knude næste gang. Alternativet er at rykke kirken nogle hundrede meter ind i landet. Mogens Holmen Jensen, Hjørring: Kirken bør reddes- helst med placeringen på samme sted. Det kan kun gå for langsomt med at få trykudligningsrørenes virkning testet selvom intet tilsyneladende kan dæmme op mod naturens kræfter i dette område. Alternativt bør kirken sikres længere tilbage i landskabet. Michael Karlborg, Hjørring: Selvfølgelig skal man redde Mårup Kirke, på den ene eller anden måde. Alle er vel enige om, at kunne kirke blive stående ville det være det bedste. Og så stor en turistmagnet kirken er, så skal vi vel forsøge. Og lykkedes det ikke, må vi finde alternativ placering, så historien på en eller anden måde fortsætter. Max Hansen, Løkken: Mårup Kirke skal bevares og sikres udfra ønsket om dens alder og et forsat udflugtsmål, og så er der jo endelig grave med udenlandske navne, jeg mener kirken har historisk værdi, og kirken skal sikres ved kystsikring, hvor staten region og kommune deltager. Kystsikring kan måske være ham gutten fra Skagen, det har jo vist sig at længere ned på Vestkysten hvor havet også er barsk, har stavene vist deres berettigelse. Margrethe Berg, Hjørring: Jeg syntes man skal kystsikre området og kan det ikke lade sig gøre, må naturen gå sin gang. Det vil være umuligt at finde et sted, hvor kirken kan komme til sin ret. Mai-Britt Holm Christensen, Hjørring: Det er i sidste ende et spørgsmål om økonomi ved beslutningstagerne. Personligt - og uden hensyntagen til den økonomiske vinkel - er jeg varm fortaler for bevarelsen af kirken grundet den historiske værdi, som den repræsenterer. Før dette spørgsmål gennem "Hjørrings Røst" havde jeg ikke indblik i de økonomiske og praktiske overvejelser, så jeg søgte på Internettet for at sætte mig ind i disse. Jeg fandt denne synopsis, som bestemt giver et godt overblik: "Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke." (http://www.safecoast.nl/editor/databank/File/cbaanalyseMarupKirke.pdf). Heraf konstaterer jeg, at en flytning af kirken så absolut må være den sidste løsning, som synopsis'en pointerer, så vil kirken miste sin tiltrækning, da det er tanken om, at den "eksisterer på lånt tid", der tiltrækker de besøgende, en flytning vil underminere besøgstallene, som de fremstår d.d. Kystsikring er en dyr affære og ikke nødvendigvis en god nok løsning på sigt, men set i lyset af den sidste mulighed, nemlig at lade naturen gå sin gang - som naturligvis er den billigste - så vælger jeg at svare "Ja" til at forsøge at redde Mårup Kirke på dens nuværende fysiske placering - uden at tage stilling til de økonomiske konsekvenser! Lene Solvejg Pedersen, Hjørring: Mårup Kirke bør bevares for eftertiden, den er en del af vores kulturhistorie, og de kulturhistoriske skatte mener jeg, vi skal passe på. Det bedste ville være at kystsikre, det burde man have gjort for mange år siden - men bedre sent end aldrig. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, bør man flytte kirken til et andet sted måske til Den gamle by i Århus eller Frilandsmuseet i Brede. Krumme, Hjørring: Mårup Kirke skal reddes enten på den ene eller anden måde. Det bedste ville være hvis der kunne blive kystsikret så kirken kunne blive hvor den er, for det er en stor turistattraktion som er godt for Vendsyssel. Hvis ikke den kan blive hvor den er må den flyttes til et andet sted - ikke så langt væk. Jørgen Severinsen, Bindslev: Jeg syntes det er en hyggelig gammel kirke, og da der også er et mindeanker fra Cresent, syntes jeg man skal gøre alt hvad man kan for at sikre den. Enten man bruger den ene eller anden metoder, er mig ligegodt. Jonna Petersen, Hjørring: Jeg håber, kirken vil blive stående, indtil man har fundet en effektiv måde at kystsikre på. Johnny G. Schjoldager, Hjørring: Mårup Kirke er jo en del af Vendsyssel og ved at lade den styrte ned eller blot lade den nedrive uden genopførsel, lander man "en ikke uvæsentlig del af vendelboerne" forsvinde for evigt, og det er utilgiveligt. Det skønneste ville naturligvis være at kirken kunne få lov at blive liggende, altså ved at sikre kysten, men alternativet med at nedrive og genopføre kirken et sikkert sted, er trods alt det næstbedste. Jette Kirkeby, Hjørring: Mårup Kirke er en helt unik del af vores kulturarv, og skal selvfølgelig reddes. Det vil dog være synd at flytte kirken, da det jo bl.a er beliggenheden, der gør den så enestående. I stedet skal der kystsikres, og hvilken metode der bliver anvendt, skal jeg ikke gøre mig klog på. Dog bør det være den metode, der er mindst skæmmende for den omgivende natur - som jo også er helt enestående. Jette Jensen, Tversted: Jeg mener kirken skal pakkes ned, og evt. genopføres. Det mener jeg fordi, så kan mine børnebørn og evt. oldebørn se, at det er den kirke jeg blev gift i, 1. maj 1987. Jørgen Dalsager, Hjørring: Jeg tror ikke man kan kystsikre for den måde at redde kirken. Kan den derimod flyttes længere ind i landet, har man reddet kirken mange år ud i fremtiden. Den vil være oplagt som museum, koncerten, foredrag mv. Jan Andersen, Hjørring: Mårup Kirke skal sikres fordi den er et kulturminde, en integreret del af liv og død for menneskene i området siden middelalderen. Den er en lige så vigtig del af historien her, som f.eks. Stevns Kirke er - og den kunne man mærkværdigvis sagtens se behovet for at sikre. Men nu ligger den jo også på Sjælland, selvfølgelig. Om man så skal sikre kysten nedenfor klinten eller klinten selv, må være op til teknikerne at afgøre. Henning Jensen, Vrå: Jeg mener Mårup Kirke skal sikres ved en flytning til en sikret placering, på samme måde som det skete med aktiviteten på Rubjerg Fyr. Helle Lund, Hjørring: Jeg synes bestemt, at Mårup Kirke er bevaringsværdig. Der må kunne laves en sikring af skrænten, inden det er for sent. At flytte kirken ville være misforstået. Helle Kongsbak, Hjørring: Men jeg mener ikke det er muligt på den nuværende beliggenhed. Ærgerligt, men det er vel naturens gang. At pakke ned og flytte, lyder som et enormt dyrt projekt. De penge kan måske bruges bedre. Heine Bentsen, Hjørring: Kirken er en meget vigtig del af Vendsyssels sjæl, og derfor bør den sikres ved at pakke den ned og genopføre den lidt længere inde i landet ved Lønstrup. Gert Jensen, Uggerby: Mårup Kirke er et stykke Danmarkshistorie, som bør bevares for eftertiden. Gerne i det forhenværende fiskermiljø den står, men realistisk set er det ikke muligt på lang sigt. Jeg mener derfor, at kirken bør sikres ved en flytning til en anden lokalitet i landet, såfremt der er økonomisk mulighed for det. Fritz Hansen, Hjørring: Kirken er absolut bevaringsværdig. Der bør laves en effektiv sikring af klinten ved kirken. Erik Fey, Tornby: Mårup Kirke bør søges bevaret p.g.a. den store kulturelle værdi. Personligt har jeg meget stor veneration for Mårup kirke, der i mange år var mål for utallige vandreture fra vores sommerhus i Lønstrup. Ebba Thomsen, Sindal: Jeg mener bestemt, at kystsikringen skal intensiveres. At flytte kirken, vil efter min mening være forkert, den hører hjemme, hvor den altid har stået, og alle "redningsaktioner" skal afprøves. Dorthe Ahlstrøm, Tversted: Den skal naturligvis sikres og fortsat eksistere, hvor den er grundlagt. Det er en stor kulturskat, som er en del af vore rødder og vor historie. Det vil være en vigtig del af vores danske identitet at kunne vise og fortælle historier om kirken og den kamp der har været for at sikre og redde den til vore børn og børnebørn. Hvordan den skal sikres må der være andre end lille mig der kan svare på. Det vil jeg ikke gøre mig klog på. Christian Krøldrup, Tårs: Mårup Kirke og området er lige så bevaringsværdigt som rundetårn i Kbh. Genopbygning et andet sted er at kaste penge ud af vinduet, det er placeringen, iscenesættelsen og ikke kirken som er bevaringsværdig. Britta Astadatter, Hundelev: For en almindelig husmor er det jo svært at gennemskue det tekniske og økonomiske i en kystsikring. Kan det lade sig gøre? Bliver det for dyrt? Har vi en sponsor? Ellers er det jo før set, at man har flyttet en gammel mølle eller kirke længere ind på land, fx ved Nørre Lyngby. For min skyld gerne. Man kunne måske endda bevare den gode akustik? Men jeg ved godt, at ægte historikere vil sige, at så er det ikke længere det samme. Det er det jo heller ikke. Men så må kirken sidestilles med genopførte bygninger som i Den Gamle By i Århus eller Den Fynske Landsby. Dem lever vi jo med. Og flere storme får vi... Brian Sørup, Vrå: Mårup Kirke er en turistattraktion der skal bevares hvis det er muligt. Den har i mange år været besøgt af mange mennesker der er, eller bliver, betaget af havets enorme kræfter. Det kan da ikke være så svært at læsse nogle hundrede tons sten af på stranden. Asta Bjerre, Sindal: Jeg synes Skov- og Naturstyrelsen har demonstreret en egenrådig magt, hvor de hårdnakket har afvist afprøvning af Poul Jakobsens kystsikring. Hvad kunne ovennævnte selskab tabe ved at lade P.J. afprøve sin kystsikringsmetode? Skov- og Naturstyrelsen"s argumenter har været lidt tyndbenede, når argumentet er, at naturen skal gå sin gang, hvilket vi ikke skal blande os i, men menneskene har jo på godt og ondt altid blandet sig i naturen. Hvis det var til skade for naturen, ville jeg forstå argumentet. Arne Jenssen, Hæstrup: Kirken skal bevares, vi har ikke for meget af den slags. Hvis man kan bruge 400 mio. på Skjern ådal og andre mio. i Lille Vildmose kan der også findes midler til Mårup. Ikke bare for kirkens skyld. Hvis ikke man gør noget forsvinder, ikke alene Mårupgård, men også en masse land som vi ikke kan undvære. Husk på at for 40 år siden lå kirken 100 m fra kanten, mindst. Arne Engbjerg, Hirtshals: Mårup Kirke er en del af Vendsyssels "hjerteblod", og hele Lønstrupområdet vil tabe ved at miste den. Lad dog Poul sætte sine rør, de virker. At kystdirektoratet er imod er naturligt, for en godkendelse af rørene vil koste dem arbejdspladser!