Mårup Kirke

MÅRUP:Mårup Kirke er kendt i hele landet takket være den udsatte beliggenhed ved Skagerrak. Engang lå kirken midt i det fattige Mårup Sogn. Den var omgivet af gårde og huse, og afstanden til havet var ca. to kilometer. På et tidspunkt lagde en kraftig sandflugt området øde, og befolkningen måtte flytte fra stedet. Igennem århundreder har havet gnavet stykke for stykke af kysten. I dag er der kun ganske få meter ind til kirkeskibet, og en stor bid af kirkegårdens nordvestlige hjørne er forsvundet. Kirken blev opført i romansk stil i 1200-tallet. Byggematerialet er brændt tegl og strandsten fra kysten. Senere blev der opført både våbenhus og tårn. I 1787 blev kirkeskibets sydmur restaureret kraftigt, men på nordsiden kan man stadigvæk se det oprindelige murværk med lisener og romanske buer. Tårnet findes ikke mere - måske blev det nedrevet ved restaureringen. Kort før jul i året 1808 skete en frygtelig ulykke på kysten. Den engelske fregat ¿The Crescent¿ forliste, og mange engelske søfolk druknede, og de ilanddrevne blev begravet på kirkegården. Ankeret blev senere fiske op og ligger ved vestgavlen på det sted, hvor tårnet stod tidligere. I 1928 blev der opført en ny kirke inde i Lønstrup, og Mårup Kirke ophørte som sognekirke. Om sommeren benyttes bygningen til foredrag og koncerter samt til enkelte kirkelige handlinger. Kirken er fredet og sorterer under Skov- og Naturstyrelsen. Den gamle middelalderbygning og de forblæste gravsteder fortæller egnshistorie, og dette unikke sted besøges året rundt af mange turister. Da kirken ikke må styrte i havet, nærmer den dag sig, da styrelsen skal i gang med nedtagningen. Akvarellen blev til en kold decemberdag helt ude på kanten på et sted, som helt sikkert vil falde i havet inden længe.