Mårup Kirkes Venner glade for penge og analyse

Ny rapport anbefaler kystsikring - samtidig har kirkens venner fået 50.000 fondskroner

For­man­den for Må­rup Kir­kes Ven­ner, Tove Mar­quard­sen, si­ger, at den nye rap­port skal bru­ges of­fen­sivt, da fo­re­nin­gen sta­dig ikke har op­gi­vet at ar­bej­de for kyst­sik­ring, selv om Skov- og Na­tur­sty­rel­sen sidst i no­vem­ber ind­gik en af­ta­le med ¿Kon­takt­grup­pen for Må­rup Kir­ke¿ om en så­kaldt kon­trol­le­ret ned­tag­ning.AR­KIV­FO­TO: BENT BACH

For­man­den for Må­rup Kir­kes Ven­ner, Tove Mar­quard­sen, si­ger, at den nye rap­port skal bru­ges of­fen­sivt, da fo­re­nin­gen sta­dig ikke har op­gi­vet at ar­bej­de for kyst­sik­ring, selv om Skov- og Na­tur­sty­rel­sen sidst i no­vem­ber ind­gik en af­ta­le med ¿Kon­takt­grup­pen for Må­rup Kir­ke¿ om en så­kaldt kon­trol­le­ret ned­tag­ning.AR­KIV­FO­TO: BENT BACH

LØNSTRUP:Samfundsøkonomisk set er det bedre at lade Mårup Kirke styrte i havet end at flytte den sten for sten - men allerbedst vil det være at kystsikre en strækning på 1200 meter fra Lønstrup by til syd for Mårup Kirke. Det er konklusionen i en rapport, som netop er blevet udarbejdet af Cand.scient.pol. Peter Gorm Larsen, der er Masterstuderende i evaluering på Syddansk Universitet. At det samfundsøkonomisk skulle kunne svare sig at kystsikre i stedet for at flytte kirken, bygger Peter Gorm Larsen blandt andet på, at naturdramaet ved kysten trækker rigtig mange besøgende, hvilket også har afledte, økonomiske effekter i området som helhed. - Vi er glade for rapporten. Den vil vi bruge offensivt, for vi arbejder fortsat på en kystsikring, siger Tove Marquardsen, formand for Mårup Kirkes Venner. Sidst i november nåede en enig ¿Kontaktgruppe for Mårup Kirke¿ til enighed om en handleplan for kirken, så den ikke skrider ud over skrænten: Kirken bliver nedtaget kontrolleret til cirka to meters højde, og i takt med kystskræntens tilbagerykning fjernes murene, så der til enhver tid holdes en afstand til skrænten på omkring seks meter - i øjeblikket er der cirka ni meter fra kirken til skrænten. - Der er mange der tror, at vi ikke længere arbejder på at få en kystsikring efter den aftale, der blev indgået - men det gør vi altså, fastslår Tove Marquardsen, der ikke bare kan finde styrke i den nye analyse til kystsikring. Mårup Kirkes Venner har nemlig lige fået 50.000 kroner fra Elly og Aage W. Jensens Fond til foreningens videre arbejde. Den fulde rapport om Mårup Kirke kan læses på: www.policy.dk/cbaanalyse.pdf