EMNER

Måske anderledes næste gang

Fungerende formand for børne- og undervisnigsudvlaget, Thomas Mark (R), forstår godt forældrene.

- Isoleret set er det da uheldigt, at nogle forældre, som er glade for den kørsel, de er vant til, får den ændret, uden at man kan se hvorfor - for der er ikke sket nogle ændringer i forhold til det tidligere, siger han. Han kender heller ikke noget faglig begrundelse for, at busserne skal være til 20 personer. - Det er jo sådan en større ting, som er lavet for hele kommunen. Vi skal lave et udbud, som dækker hele kommunen, og det skal være de samme kriterier, der ligger til grund, siger han - og giver dermed forældrene et vist medhold i, at årsagen skal findes i storkommunen og de medfølgende harmoniseringer. - De har jo ret så langt, at når nu kørslen får den volumen, fordi kommunen er blevet større, og der gælder andre regelsæt - så tror jeg godt, at det kan være et resultat af det. Thomas Mark er åben for, at man skal prøve at gøre det bedre i fremtiden. - Det virker jo ikke specielt logisk, at børnene nu skal bruge meget længere tid på at komme i skole. Vi vil evaluere den udbudsrunde, vi har haft, og samle op på, om der er nogle ting, vi kan ændre næste gang. Jo mere aktivitet, der kan være lokalt, jo bedre, og jo flere lokale vognmænd der kan byde ind, jo bedre - men vi har også andre faktorer at tage hensyn til.