Måske boliger på SID-grunden

Ingen købere til bygningerne på Skagavej

SKAGEN:Den såkaldte SID-bygning på Skagavej har nu været til salg i godt et år, men der har ikke været interesse for at overtage den, som den er. Derimod har en køber vist interesse for at købe bygningen og grunden, hvis det er muligt at fjerne den nuværende bygning og i stedet opføre en halv snes boliger på grunden. Det er baggrunden for en sag, som Frederikshavn Kommunes udvalg for plan og miljø har på dagsordenen, når det holder møde i Skagen i dag. Køberen ønsker at opføre boliger, som er ældreegnede på den 3000 kvadratmeter store grund. Det er tanken, at boligerne skal være på cirka 128 kvadratmeter i halvandet plan. Ønsket er, at der skal være plads til 10 boliger. Det vil give en bebyggelsesprocent på 43, og det er i for meget, mener kommunens tekniske forvaltning. Det indstilles derfor til udvalget, at man i princippet siger god for planerne, men at der kun bygges otte eller ni boliger. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35, indstilles det til udvalget. Hvis projektet skal gennemføres, skal der under alle omstændigheder udarbejdes en ny lokalplan for området, idet det efter den gældende lokalplan er udlagt til offentligt formål. Faglig sekretær i 3F, Morten Dahlberg, oplyser, at det stadig er meningen, at 3F skal have et kontor i Skagen, selv om bygningen på Skagavej sælges. 3F er endnu ikke begyndt at lede efter egnede kontorlokaler, men der skal være plads til tre - fire arbejdspladser og gerne et mindre mødelokale, siger Morten Dahlberg.