Hjørring

Måske boliger ved friluftsbad

HJØRRING:Siden 1968 har Hjørring Friluftsbad hver sommer haft åbent i de syv uger, hvor skolerne har holdt ferie. Nu er det slut. Byrådet har besluttet at lukke såvel friluftsbad som campingplads. Beslutningen blev taget sidste år i sensommeren, da udvalget for teknik og miljø skulle finde 600.000 kr. i besparelse på driften. Dét beløb kunne stort set hentes ved at lukke de to kommunale virksomheder. Besparelsen er på 545.000 kr. om året. - Vi ville meget gerne forpagte begge dele ud, men selvom vi har brugt megen tid på det, så er det ikke lykkedes. Tre gange har vi prøvet at sende opgaven i udbud endda sådan, at en forpagter vederlagsfrit kunne overtage det, men alle har villet have en underskudsgaranti. Og skal vi give det, så kan vi ligeså godt selv drive det, siger Ole Ørnbøl (S), formand for udvalget for teknik og miljø. Han siger, at udvalget netop nu tager sig en tænkepause med hensyn til, hvad der skal ske med området ved Idræts Allé, hvor friluftsbadet ligger. - Vi er lidt afventende. Vi kunne godt tænke os, at der skulle blive boligbyggeri, men omvendt kan det tænkes, at området kunne indgå i Park Vendia.