Måske flere penge til ældreplejen

40 nye brugere betyder ansatte må løbe hurtigere

HIRTSHALS:Om det er fordi, der skal løbes hurtigere og hurtigere inden for kommunens ældreområde - eller om der ligger helt andre grunde bag, vides ikke. Men faktum er, at der er flere syge eller fraværende end tidligere inden for kommunens ældrepleje. - De ansatte er hårdt spændt for, det ved vi, men statistikken skal tages med et vist forbehold, da vi i 2002 gik over til en anden måde at registrere fravær på. Blandt andet er nu de mange fleks-jobbere talt med, siger formanden for socialudvalget, Arne Jensen (UP). Flere syge I 2002 viste sygestatistikken, at 4,45 procent var syge eller fraværende, mens tallet et år senere lå på 5, 21 procent. Flest syge var der i område 4 med Smedegården, hvor 7,95 procent sidste år meldte sig syge, mens tallet samme sted fra i fraværsprocent lå på det højeste i kommunen; nemlig 14 procent. Færrest syge var i ”Fællesområdet”, hvor 0,53 procent meldte sig syge, og tallet for fravær her er det samme. Uanset beregningsmodel er der tale om, at der er flere inden for ældreplejen, der melder sig syge - på grund af barsel, omsorgsdage, tilskadekomst i tjenesten og syg nogle timer af arbejdsdagen. Og det er et område, som socialudvalget følger tæt. På det seneste møde i udvalget var statistikken da også oppe at vende, og her blev der diskuteret om, der kan være en sammenhæng mellem fraværet og den øgede travlhed, som mange ansatte i ældreplejen oplever. Flere ældre For der er blevet mere at se til som medarbejder i ældreplejen. Der er kommet et øget antal brugere til, samtidig med, at der i område Hirtshals, Lynggården er kommet ti yngre og ressourcekrævende brugere. - Der er faktisk kommet 40 nye brugere til vores dagcentre, og det er klart, at det kan mærkes hos personalet, siger Arne Jensen og tilføjer: - Vi ved, at der bliver flere og flere ældre, og hvis den udvikling bliver ved, så er det et spørgsmål, om de ressourcer, vi har, kan slå til. Med i budget tEn løsning kunne altså være, at der blev ansat flere i ældreplejen, hvis behovet viser sig fortsat at være der. - Det er i hvert fald noget, vi skal have med i vores overvejelser, når der skal lægges budget. Men lige nu og her har vi det budget, vi har, og det har vi problemer nok med at overholde, siger Arne Jensen.