Måske flytter sognearkiv fra Vidstrup til Tornby

VIDSTRUP:Formanden for Tornby-Vidstrup Sognearkiv, Karen Jensen, kunne på generalforsamlingen i Vidstrup Spejderhus fortælle, at arkivet har haft besøg af en konservator. Ideen var at få endnu mere viden om, hvordan bedst muligt opbevarer dokumenter og billeder. - Luftfugtigheden og temperaturen i arkivet er meget fin, kunne Karen Jensen berette. Formanden orienterede også om lokalet i det gamle vandværk i Vidstrup, der er udsmykket med plancher og et stort maleri af Poul Andersen. Udstillingen fortæller om det gamle Vidstrups historie. I år vil sognearkivet lave en tombola-bod i forbindelse med skudehandelsmarkedet i Tornby. - Vi har fået en del dokumenter og billeder, som folk velvilligt har afleveret til arkivet. Og der har været mange henvendelser fra nær og fjern i løbet af året, sagde formanden i sin beretning. - Der er planer om at flytte arkivet i Vidstrup til Tornby Gamle Købmandsgård i forbindelse med samkøring af edb. Efter en debat på generalforsamlingen blev det overladt til bestyrelsen at arbejde videre med sagen. Kasserer Else Nørmark aflagde regnskabet, der viste en beholdning på 21.621 kr. Alle valg var genvalg. Efter generalforsamlingen fortalte sognepræst Morten Fester Thaysen om Vidstrup Kirke, der blev bygget i granitsten omkring 1150. - Byggetiden var måske op til 20 år og blev ledet af en stenmester, hvis gode kvailifikationer man kan se på korbuen inde i kirken, sagde sognepræsten, der tilføjede, at byggeperioden i hvert fald var på en halv snes år. I perioder har Vidstrup Kirke været i stærkt forfald, og den har gennemgået flere restaureringer. Sidst var det i 1961, hvor gulvet blev sænket. Dengang blev der fundet flere ting, som fortalte om kirkens historie. Morten Fester Thaysen fortalte levende om kirkens mangeårige historie og besvarede mange spørgsmål fra forsamlingen.