Måske kommunal svømmehal

[/18 con rød] Kommunen har gennem en årrække dækket underskuddet

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommunes børne- og kulturforvaltning skal nu i gang med at undersøge, om Brønderslev Svømmehal kan omdannes til en kommunal hal. I dag er der tale om en selvejende institution. Svømmehallen er en del af Brønderslev Hallerne, der også omfatter idrætshallen i Knudsgade. Baggrunden for, at Brønderslev Kommune vil forsøge at gøre svømmehallen til en kommunal hal, er, at hallens underskud gennem en årrække har været ret stort. I 2003 har Brønderslev Kommune således udbetalt 3,3 mio. kr. til dækning af svømmehallens underskud, men alligevel er bestyrelsen for Brønderslev Hallerne kommet til Brønderslev Kommune med et ønske om yderligere 254.000 kr., som svømmehallen har givet i underskud – ud over de 3,3 mio. kr. Bestyrelsen for Brønderslev Hallerne begrunder underskuddet med, at der har været langt flere deltagere i de enkelte timer, som Brønderslev Svømmeklub med flere har lejet til uændret pris. Børne- og kulturudvalget siger nej til at dække det ekstra underskud ind. Udvalget mener, at der skal bruges den model som benyttes på andre institutioner, der overskrider deres budget, at underskuddet skal dækkes ind over en årrække. Det har blandt andet skoler og andre kommunale institutioner gjort, der ikke har holdt deres budget. - Vi mener, at de udgifter, der har været, er styrbare, og at hallens bestyrelse kunne forudse, at budgettet ikke kunne holde, og derfor burde have foretaget sig noget, siger Lene Hansen.