Thisted

Måske lejligheder oven på Netto

Fremtiden for førstesalen på Netto-bygningen på Frederikstorv er stadig uvis THISTED: Siden fagforeningen FOA rømmede lokalerne på førstesalen af den bygning på Frederikstorv, hvor Netto har til huse, har lokalerne stået tomme, og det er endnu uvist, hvad der skal ske med de velbeliggende lokaler. FOA-lokalerne blev overtaget af byggemanden Niels Færch, da FOA sammen med 3F købte lokaler i centret på den tidligere markedshalgrund, og Niels Færch siger, at travlhed med andre projekter har bevirket, at der ikke rigtig har været tid til at finde ud af lokalernes fremtid. - Det er hidtil blot blevet til strøtanker, men lokalerne kan lejes ud, eller der kan måske indrettes lejligheder, siger Niels Færch. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Holm poul.erik.holm@nordjyske.dk