Turisme

Måske motel på havnefronten

Arbejdet med planerne for nyt motel har stået på siden sidste sommer

NIBE:Turister fra alverdens lande vil - måske - indenfor en overskuelig fremtid kunne lægge sig til hvile på et nyopført motel på Nibes havnefront. Nibe turistforenings formand, Niels Pedersen, afslørede på generalforsamlingen forleden, at foreningen gennem de seneste ni måneder har arbejdet med planer om etablering af et motel ved havnefronten. - Jeg kan ikke gå i detaljer, men blot orientere om, at der arbejdes på sagen. Han understreger samtidig, at det ligger foreningen meget på sinde, at motelprojektet sættes i værk på baggrund af forudgående aftaler og i samarbejde med de lokale turisterhverv. - Det gælder først og fremmest kommunens allerede eksisterende overnatningssteder, pointerer han. Nibe Turistforening vil i det kommende år sætte gang i en mindre kampagne for at skaffe flere lokale privatmedlemmer. - Der er fortsat brug for en egentlig turistforening i Nibe som en græsrodsbevægelse, der kan tale turisterhvervenes sag, og som et godt tilbud til private, der ønsker ar rejse og opleve både ude og i det lokale turistmiljø, understreger Niels Pedersen. Det foreligger ingen konkrete tal for udviklingen i den lokale turisme. - Men Nibe Kommune har mærket en fremgang som hele region Nordjylland og Viborg amter. - Det gælder ikke mindst på antallet af norske gæster. Det går også bedre med tyskerne, men endnu langt fra så godt som før den tyske krise. Erfaringerne fra det hedengangne samarbejde i Destination Himmerland har sat sine spor. Niels Pedersen slog fast, at det fremover er nødvendigt at være meget forsigtig med at gå ind i udgiftskrævende samarbejder som Destination Himmerland. - Vi vil se os godt om i samråd med Udviklingsrådet og kommunen, før vi vælger nye samarbejdspartnere. En egentlig turistpolitik for Nibe Kommune er på vej. - Jeg har på de to seneste generalforsamlinger talt om Nibe Kommunes overordnede turistpolitik. En konklusion på det arbejde, der er foregået, vil foreligge i løbet af 2003, understregede Niels Pedersen, der samtidig kunne løfte sløret for, at er EU-og andre offentlige midler på vej til såkaldte "turisme-spydspidsprojekter". Der skete kun en enkelt ændring af bestyrelsen, idet Hans Jørgen Søndergaard afløste Ejlif Clausen.