Lokalpolitik

Måske nye sommerhusgrunde ved Hjortdal og Slettestrand

FJERRITSLEV:Muligvis kan Fjerritslev Kommune få del i miljøminister Hans Chr. Schmidts (V) pulje af nye sommerhusgrunde til udkantkommuner. I så fald vil det formentlig blive i området Hjortdal-Slettestrand, mulighederne skal findes. Planlægger Carsten Jørgensen i kommunens tekniske forvaltning er i gang med at kortlægge, hvor det overhovedet kan lade sig gøre at placere nye attraktive grunde, for der er mange begrænsninger langs kysten. - Vi skal først have alle de områder sorteret fra, hvor det ikke kan lade sig gøre på grund af fredskovspligt, naturbeskyttelse og fredninger, og det er omfattende arealer her i kommunen, forklarer Carsten Jørgensen. - Desuden er det et krav, at grundene skal ligge bag eksisterende sommerhuse, og så er der næsten kun området mellem Slettestrand og Hjortdal tilbage. Hvor præcis der kan udpeges grunde, og hvor mange, er for tidligt at sige endnu, men man vil gå efter en grundstørrelse på 1500 kvm, oplyser Carsten Jørgensen. Der er i forvejen 351 ledige sommerhusgrunde i kommunen, især ved Thorupstrand og i Kollerup Klit. Om det får nogen indflydelse på en eventuel tildeling fra puljen tør Carsten Jørgensen ikke vurdere. - En af betingelserne er, at de nye grunde skal være attraktive, og det kan man jo altid diskutere, om de eksisterende grunde er.