Lokalpolitik

Måske nyt boligområde til V. Hassing

Der bliver plads til masser af nybyggeri i Vester Hassing, hvis politikernes intentioner bærer igennem. Illustration: Hals Kommune

Der bliver plads til masser af nybyggeri i Vester Hassing, hvis politikernes intentioner bærer igennem. Illustration: Hals Kommune

V. HASSING: Der skal flere bygges flere boliger i Vester Hassing. Det har teknisk udvalg i Hals kommune besluttet på deres seneste møde. Men inden det øvrige papirarbejde og graveriet kan begynde, så skal borgerne høres. Forslaget til lokalplanen lægger op til et nyt boligområde ved Irisvej og Skovhusvej. Planen dækker også boldbanerne ved Irisvej, og det giver et område på i alt 18 hektar. Hals Kommune forventer en indsigelse fra amtet, fordi det er et større område, end regionsplanen tillader i Vester Hassing. Grunden til, at forvaltningen og lokalpolitikerne alligevel foreslår et nyt boligområde er, at byggegrunde i byen sælges meget hurtigt. For at følge med efterspørgslen vil kommunen gerne være på forkant med behovet. Forslaget lægger op til 95-155 boliger i området, som både bliver parcelhuse, sokkelgrunde og rækkehuse. Vejadgangen sker fra Skovhusvej i nord og fra Irisvej i syd. Lokalplanen deles i to af det bekyttede område langs bækken, som ifølge forslaget udelukkende skal krydses af en sti. Hele forslaget om det potentielle boligområde bliver sendt i høring, hvis byrådet i Hals godkender forslaget ved deres næste møde sidst på måneden.