Måske sku' man prøve en filosof

Når livets spørgsmål bliver for store, og ingenting rigtigt vil hænge sammen, kan det moderne menneske hente hjælp i antikken, mener stadig flere filosoffer både i udlandet og herhjemme

Er der knas i livet, problemer med kærligheden eller generelt bare langt mellem lysglimtene, er det efterhånden ikke unormalt at opsøge en psykolog for at få hjælp. Men i nogle situationer kunne det måske være mere hensigtsmæssigt at gå til filosof. Det mener en kreds af filosoffer både i udlandet og herhjemme, men da vi spørger Finn Thorbjørn Hansen, der er formand for Dansk Selskab for Praktisk Filosofi, om det er en slags ny trend, gør han straks indsigelser. - Trends giver os stress og jag, fordi vi hele tiden vil følge med. Det er netop det, der er problemet. Praktisk filosofi er at dyrke det utidssvarende. Det handler om besindelse på, hvad det egentlig er, man finder værdifuldt her i livet. Finn Thorbjørn Hansen, der arbejder på Danmarks Pædagogiske Universitet, mener, at stadig flere - både professionelt og personligt - føler behov for at tale om de store spørgsmål. Der er en længsel efter alvor og en metaltræthed over for management-begreber som kompetence, fleksibilitet og selvudvikling. - Der er nærmest et dogme i den vestlige kultur om, at "hver mand - sin sandhed", som om sandheden er noget subjektivt, der er knyttet til den enkelte, som må designe sit eget liv. Men er det nok at skabe sig selv? Måske er der noget dybere, skønnere og sandere, som vi har til fælles, siger Finn Thorbjørn Hansen. Gør som Sokrates Omdrejningspunktet for filosofisk vejledning - uanset om det foregår på tomandshånd eller i grupper - er den sokratiske samtale, som bestemt ikke kan kaldes en moderne opfindelse. Filosoffen Sokrates, der levede i Grækenland i det femte århundrede før vor tidsregning, blev af datidens herskere i Athen betragtet som en provokerende outsider, der ustandseligt satte spørgsmålstegn ved alt og ikke holdt sig tilbage for at diskutere med høj og lav, så snart han fandt anledning til det. - Sokrates elskede at tale med folk, og hørte han for eksempel en klog politiker udbrede sig om retfærdighed, spadserede han straks derhen, bad om en samtale og stillede en masse kritiske spørgsmål, fortæller Finn Thorbjørn Hansen. I 399 fvt. blev Sokrates dømt til døden ved indtagelse af skarntydesaft, fordi man mente, han fordærvede ungdommen. Sokrates skrev ikke selv noget, men hans elev, Platon, sørgede for, at Sokrates' dialoger blev udødelige, og det er dem, der er kernen i de eksistentielle samtaler, en filosofisk vejleder fører med sin gæst. Det hedder ikke klient eller patient, for man opsøger ikke en filosof, fordi man fejler noget. - Man går til psykolog, når man ikke synes, man fungerer, og psykologen lytter efter de følelser, der ligger under det sagte. For filosoffen er målet ikke at kigge på følelseslivet, men snarere at afdække, hvordan vedkommende tænker om det problem, han er optaget af. Hvordan forstår en mand, der føler sig spærret inde i sit ægteskab, for eksempel et begreb som frihed? Med andre øjne Finn Thorbjørn Hansen låner et billede fra den østrigske filosof Ludwig Wittgenstein (1889-1951), som et sted har skrevet, at filosofi handler om at "hjælpe fluen ud af flueflasken". - Den lille flue banker sin fluehjerne ind i glasvæggen og kan ikke forstå, det ikke hjælper. Hvis man bare kunne få den til at ændre perspektiv - se op - så kunne den jo godt flyve ud af hullet. I vores dagligdag forstår vi verden igennem ord og begreber. Sproget og den betydning, vi lægger i begreberne, bestemmer vores virkelighed og følelser, og når ægtemanden fra før løber ind i problemer igen og igen, så er det måske fordi, han tror, at frihed kun kan opfattes på én måde. Kunne man få ham til at tænke over og se andre måder at definere frihed på, kan det være, at problemet opløser sig. Selve processen foregår i faser. Den første handler om at kigge på personens filosofiske selvforståelse, som vedkommende tager for givet. - Den mest grundlæggende drift i mennesket er at søge mening og sammenhæng, og derfor har alle en mere eller mindre bevidst livsfilosofi. På trods af, at vores liv og hverdag er fragmenteret, er der en længsel efter at skabe større helhed, mening, lidenskab, intensitet. Vi vil gerne have en overensstemmelse mellem vores grundlæggende opfattelse af, hvad det gode liv er, og så det, vi gør. Fornuftig forvirring Næste fase er netop at se på, hvordan personens livsfilosofi harmonerer med det levede liv. Hænger det sammen? Kunne det være anderledes? Spørgsmålene bliver kritiske og fører forvirring med sig. - Sokrates mente, det mest frugtbare øjeblik opstod, når den, han talte med, udbrød: "Jamen, så er der jo slet ikke noget at tro på", forklarer Finn Thorbjørn Hansen. Ind på banen - over for personens egen "lille" fortælling om det gode liv - kommer så menneskehedens STORE fortælllinger om det sande, det gode og det skønne. - Hvad sagde Goethe, Nietzsche, Shakespeare? Der er en større verden. Det er ligesom at komme ud fra et lukket rum og få øje på horisonten. Det kan give livsmod, livsglæde, men også alvor og dybde. Når man har besøgt en filosof og fået øjnene op for nye måder at se livet på, er man ikke fiks og færdig, men kun lige begyndt. Resten af ens tilværelse vil man skulle holde sig sine nye erkendelser for øje, revidere dem om nødvendigt og øve sig i at leve efter dem - for eksempel ved dagligt at reflektere over sine idealer og sine handlinger, sådan som antikkens stoikere anbefalede. - De kaldte det "etisk selvomsorg". Man drog omsorg for, at det, man gjorde, både var i overensstemmelse med egne idealer og med omgivelserne, siger Finn Thorbjørn Hansen. Praktisk filosofi handler nemlig ikke kun om at komme i balance med sig selv, men også om at indgå i den verden, man lever i. Netop derfor er Finn Thorbjørn Hansen overbevist om, at antikken har noget at tilbyde moderne mennesker. - Det er afgørende, at man hele tiden er i dialog - ikke bare med sine medmennesker og samfund, men også det univers, man er en del af. Noget, der er større end én selv. Ellers får man groft sagt en livsanskuelse med mug på.

Forsiden