Måske slut med slamtrafik til Tyskland

Ophævelse af afgift fjerner økonomisk fordel ved transport af det brændbare affald sydpå.

Indtil 2005 indgik det tørrede spildevandsslam i cementfremstillingen på Aalborg Portland, men det satte en afgift på 500 kroner per ton en stopper for. Nu er afgiften væk, og kloakforsyningen forventer en billigere løsning end den nuværende, der kos

Indtil 2005 indgik det tørrede spildevandsslam i cementfremstillingen på Aalborg Portland, men det satte en afgift på 500 kroner per ton en stopper for. Nu er afgiften væk, og kloakforsyningen forventer en billigere løsning end den nuværende, der kos

Tre gange om ugen ruller et lastvognstog med 25 ton tørt spillevandsslam fra Aalborg for at køre det til et forbrændingsanlæg op til flere hundrede kilometer syd for den dansk/tyske grænse. Transporterne har fundet sted i snart fem år til trods for, at ingen på dansk grund har kunnet forklare fornuften i, at 180 tunge transporter hvert år brændte diesel af og udledte CO2 i store mængder frem for, at det tørre slam i stedet endte i cementovnene på Aalborg Portland få kilometer borte. Sådan som det da også skete indtil 2005. Nu er der åbnet mulighed for, at slammet atter vil blive brugt i Aalborg. - Forklaringen på, at affaldet er sendt til Tyskland, er den afgift på 500 kroner per ton, som det indtil 2010 kostede at afbrænde affaldet i Danmark, også når det skete på et industrianlæg som eksempelvis Aalborg Portlands. Afgiften blev fjernet for et års tid siden, og det har sidestillet cementfabrikken med konkurrencen fra eksempelvis Tyskland, siger kloakforsyningens direktør, Bjarne Nielsen. 12.500 kr. i afgift per køretur Ved afbrænding i Danmark løb afgiften op i 12.500 kroner, og ifølge Bjarne Nielsen har det betydet, at det har kunnet betale sig at fragte rigtig langt. - Portland skulle nærmest tage imod slammet gratis for at få det, siger forsyningens direktør, der tilføjer, at tallene nærmest taler for sig selv. Den nugældende kontrakt, som kloakforsyningen i 2005 indgik med det danske handelsfirma, der leverer slammet videre til tyske forbrændingsanlæg, lyder på 3.000.000 kroner årligt. Cementfabrik uden reel chance - Skulle slammet skaffes af vejen, ville afgiften alene udgøre 2.200.000 millioner kroner, siger Bjarne Nielsen. Dermed skulle Aalborg Portland reelt have tilbudt at skaffe slammet af vejen for under 800.000 kroner årligt. Cementvirksomheden var derfor reelt uden en chance, da opgaven med at brænde slammet senest var i udbud for fem år siden. Opgaven med at aftage slammet skal atter i udbud i år, og med afgiften fjernet, vil den store virksomhed atter kunne være med. - Hvis Portland da vil, siger direktøren med henvisning til, at cementvirksomheden kan have dækket sig ind med alternativer til kul på anden vis. Og på grund af de alternative brændslers indhold af diverse stoffer, eksempelvis fosfor, er der grænser for, hvor meget cementfabrikken kan blande af den slags i kullene. - Fornuften siger lokal aftager For kloakforsyningen er det forestående udbud udelukkende et økonomisk anliggende. - Forretningsmæssigt er det underordnet, hvem modtageren af slammet bliver, men følelsesmæssigt stiller det sig anderledes. Fornuften siger, at det er tåbeligt at køre det så langt, når det kan skaffes af vejen få kilometer borte, siger han. Hvad det økonomiske angår, forventer Bjarne Nielsen, at det forestående udbud vil betyde en pæn besparelse for kloakforsyningen.