Bislev

Måske stop for alkoholfrit disko

Børn og unges udskejelser i Nibe Hallen slider og koster

NIBE:Club 2000, Nibes månedlige, alkoholfrie ungdomsdiskotek i den lille Nibehal, har udviklet sig til lidt en byrde for økonomien: rengøring, lys og el har vist sig at være dyrere end ventet, og der har været problemer med brandmærker fra cigaretter i vinylgulvet. Formand for hallen, Bent Hald, lagde ikke fingre imellem på et fællesmøde for hallens brugere. Han konstaterer, at hallen har været fødselshjælper for diskotekerne, men han føler ingen forpligtelse til fortsat at lægge rum til på de nugældende vilkår og efterlyser en kommunal fremtoning på scenen. - Vi i bestyrelsen vil nu kontakte arrangørerne af diskofredage for at få åbnet en dialog, som Bendt Hald udtrykte det. I fællesmødet deltog repræsentanter for Nibe Håndboldklub, Nibe Boldklub, Bislev/Nibe Badmintonklub, Nibe Volleyballklub, Nibe Skole, og bestyrelsen. Ikke nok med at diskotekerne plager - hallerne er også plaget af indbrud, indtil nu tre af slagsen til en pris pr. indbrud på omkring 8000 kroner, og sammen med reparationer vokser de nødvendige udgifter til reparationer nu til 670.000 kroner. Bent Hald gjorde sig også nogle tanker om de foreninger, der efter SiD bygningens nedlukning som foreningslokale, er blevet hjemløse, og han havde ikke megen forståelse for luftede planer om en ny petanquebane på Dyrskuepladsen. - Vi er uforstående over for denne løsning, især da både Nibe Hallen og Nibe Boldklub har ledige lokaliteter, som foreningerne kan benytte. Deltagerne diskuterede også situationen med den hele og halve hal, og det fremgik af debatten, at foreningerne for eksempelvis at være i stand til at arrangere stævner, meget gerne ser den lille hal udvidet til en stor. Et forslag om at nedsætte en initiativgruppe til at få sat gang i sagerne, blev ikke syltet, men der var enighed om, at alle hallens brugere - også de, der ikke deltog i fællesmødet - skal have mulighed for at være repræsenteret. Bendt Hald udtrykker stor tilfredshed med fremmødet, som han mener lover godt for et positivt, fremtidigt samarbejde.