Rebild

Måske videresalg af gadelyset

Flere politikere ikke afvisende for på sigt at afhænde nyetableret aktieselskab

REBILD:Byrådet har enstemmigt vedtaget oprette et kommunalt aktieselskab, der skal drive gadelyset. Det vil nemlig ifølge et revisionsfirma give store økonomiske besparelser. Som formand for teknik- go miljøudvalget slog Gert Fischer (V) fast, at der på mødet sidste efterår med de 33 gadelysforeninger blev lovet, at de ville overgå i kommunalt regi samt, at der ikke var planer om et muligt videresalg. Leon Sebbelin (R) mente ikke at gadelys er et kommunalt kerneområde, så for ham var det ok at sælge det og koncentrere sig mere om ældrepleje m.m. Børge Olsen (UP) og Poul Larsen (K) var enige, og sidstnævnte påpegede, at Gert Fischers udmelding ikke skal blokere et muligt videresalg på sigt. Som afrunding på debatten understregede borgmester Anny Winther (V), at i første omgang var det vigtigt at sikre driften af gadelyset i Rebild Kommune. - Og jeg er enig i, at det ikke er et kommunalt kerneområde. Nu har vi dog hånd i hanke med, hvad det koster, og et salg kan eventuelt ske i næste byrådsperiode, tilføjede hun.