Mad bedst - når andre betaler

Fremmed mad er bedst. Det ved alle. Spørgsmålet er så bare, om det er det sociale samvær eller det, at man for en gang skyld slipper for at betale for det, man indtager af mad og drikke, der gør, at fremmed mad smager bedst.

Det spørgsmål, har regionsrådet for Nordjylland ufrivilligt nu besvaret. Regionsrådene er en ligegyldig politisk konstruktion, men de eksisterer altså og er befolket med veltjente politikere, og med det følger alle de velerhvervede rettigheder betalt af skatteyderne, politikerne mener at have. Regionsrådet for Nordjylland havde tænkt sig en budgetfest med koner på Comwell Park Hotel i Rebild, lige indtil statssamtmand Claus Rosholm fortalte de måbende regionspolitikere, at den slags fester kunne man skam ikke holde for skatteydernes regning. -Jeg synes, det er utilfredsstillende og urimeligt, at vi ikke en enkelt gang om året kan få lov til at holde et arrangement, hvor vi mødes på en anderledes måde, og hvor ægtefællerne er med”, mente den socialdemokratiske regionsformand Orla Hav. Næstformanden, Venstremanden Niels Kr. Kirketerp strammede forargelsen lidt og sagde: - Efter min mening er det usmageligt og utidigt, at tilsynsmyndighederne blander sig på den måde”. Ja, sådan kan man jo også se på det. Det er helt fint med tilsyn, men der må være en grænse, og den går, når det begynder at handle om én selv. Men Orla Hav og Niels Kr. Kirketerp er helt galt på den. Både i forhold til stiftsamtmanden og i deres opfattelse af, hvad skatteydernes penge kan og skal bruges til. Statsamtmand Claus Rosholm har ikke forbudt regionsrådets medlemmer med koner at mødes i festligt lag med efterfølgende overnatning på hotel for ligesom at blive rystet sammen socialt, for at lære hinanden at kende på en anden måde, eller hvad de udvalgte politikere ellers kan finde på at besmykke den slags sammenkomster med. Det, statsamtmanden har sagt er, at det kommer ikke skatteyderne ved, og derfor skal de ikke betale, men regionsrådsmedlemmerne med eller uden koner kan mødes lige så galt og ofte de har lyst til. De skal bare selv betale. Når det gælder valgte politikere, er alt det der med det sociale eller at lære hinanden bedre at kende som begrundelse for hotelspisning og overnatning, det er pynt. Det er til glæde for vælgerskaren. Det afgørende argument for afholdelse af disse sammenkomster er, at det er skatteyderne, der betaler gildet. Der var 10 retfærdige, der ville afholde den planlagte fest for egen regning. Det ville klæde de politiske partier, hvis denne forståelse af skatteyderbetalte goder nød fremme ved opstilling af kandidater. - Jeg synes absolut ikke, at statsamtmanden fortjener cadeau for dette, bemærkede Orla Hav i NORDJYSKE. Der tager Orla Hav fejl. Det er ikke statsamtmanden, der ikke fortjener cadeau. I øvrigt går jeg ud fra, at statsamtmand Claus Rosholm følger den økonomiske side af sagen helt til dens bitre ende. Det fremgår af NORDJYSKE, at regningen for festen med ophold på Comwell Park Hotel på i alt 73.480 kroner er betalt. Det skulle give 835 kroner på deltager. Det er usandsynlig, at Comwell Park Hotel uden videre bare sender det beløb retur til regionsrådet, så der bliver en regning for en ikke-afholdt fest at betale for de tilmeldte medlemmer af regionsrådet. De må meget mod deres demonstrerede vilje populært sagt til lommerne. Det er ikke sådan, når man bliver fornærmet over ikke at kunne få i både pose og sæk, så man glemmer at tænke sig om. Det er sandelig et rigtig regionsråd, vi har fået os her i Nordjylland. [ Flemming Nørgaard Senåvej 11, Nørklit. E-mail: noerklit@mail.tele.dk