Mad-kamp ind i afgørende fase

MENUFrost, eller varmt til ældre. Kommunen hyrer konsulent-firma.

NIBE:Privat eller kommunal tilberedning/udbringning af mad til ældre. Byrådet træffer snart et valg og hyrer i morgen et konsulentfirma til at gøre valget lettere . På den lukkede del af byrådsmødet. To konsulenter byder på opgaven. Den udvalgte skal granske det fornuftige i enten at bevare den nuværende varme mad på kommunale hænder - 150 portioner om dagen fra storkøkkenet på Plejehjemmet Solsidecentret - varme, eller frosne retter leveret af et privat firma, eller en blanding af privat og kommunal produktion af mad. Målet er at leve op til regeringens lov om frit valg af kommunale ydelser, og en lokal besparelse på 300.000 kroner alene på mad, der allerede er aftalt i budgetforliget for i år mellem Venstre og SF. - Alle muligheder står åbne. Lige nu handler det kun om at hyre en konsulent, forsikrer borgmester Jens Østergaard Madsen (V). Det står dog allerede fast, at den kommende madordning kan komme til at omfatte seniorer både i eget hjem og på Plejehjemmet Solsidecentret. Modsat frit valg inden for personlig- og praktisk hjælp, der kun gælder selvhjulpne i eget hjem. Kravene til konkurrence på frit valg af mad er også skrappere: mindst fem skal byde på opgaven modsat to på en lang række andre kommunale opgaver, og der kan være penge i maden: Det nuværende kommunale storkøkken omsætter for millioner om året. Ældreområdet hører politisk under formand for socialudvalget, Børge Hansen (V). Han foreslog under sidste års forhandlinger om budgetforliget madproduktionen flyttet til køkkenet på Lundbæk Landbrugsskole, men var på ferie mandag ved redaktionens slutning. Det var ældrechef Keld Nielsen også. Borgmester Jens Østergaard Madsen forventer dog, at valget af en eller flere leverandører tidligst falder på plads i august eller september over et halvt år efter regeringens frist for indførelse af frit valg: 1. januar. Den kommende rapport fra konsulent-firmaet skal først være færdig, forvaltningen og politikere skal granske konklusionerne, træffe et valg, og Støvring Kommune har endnu ikke svaret på en henvendelse om samarbejde - på de kanter er køkkendriften dog i øjeblikket til såkaldt "analyse".