Mad til ældre i licitation

Jo flere kokke der kommer på banen, jo bedre

HOBRO:En gammel talemåde siger, at for mange kokke fordærver maden, men i tilfældet med Hobro Kommunes mad til hjemmeboende pensionister er det sådan, at jo flere kokke der er på banen, jo bedre. Hobro Kommune må nemlig ikke bare indgå en aftale med en enkelt kok - det lokale sygehus - om at servicere de hjemmeboende pensionister med varme og kolde retter. Kommunen skal først spørge andre leverandører. Andre kokke skal have chancen for at byde ind på produktion af mad til 120 hjemmeboende hobroensere og på opgaven med at bringe retterne ud til de ældres dør. Opgaver til en værdi af i alt 3,2 mio. kroner kr. årligt. - Det er ikke nok at forhandle med en enkelt leverandør. Sådan lyder rådet fra Hobro Kommunes rådgiver i sagen, Kommunernes Revision. Hobro Sygehus har ellers været kraftigt inde i billedet til at overtage madproduktionen, når køkkenet på Hobro Alderdomsmhjem rives ned 1. februar 2005 for at give plads til nyt ældreboligbyggeri. Hobro Kommune har haft meget positive forhandlinger med amtet. Således har formand for sundhedsudvalget Karl Bornhøft (SF) vist stor interesse for et samarbejde med kommunen. Sygehusets køkken har en ledig kapacitet, som kan udnyttes til ældre-mad, og ved at indgå en aftale med kommunen undgår amtet at lukke et sygehuskøkken, enten det i Hobro eller det i Farsø, som foreslået i amtets sparekatalog. Konkurrencestyrelsen Kommunernes Revision forstår argumentet med, at det er vanskeligt for kommunen at beskrive ydelsen nærmere, fordi der hersker usikkerhed om fremtidige kommunesammenlægninger, og at det derfor kan være fristende kun at snakke med én leverandør. Men efter at have rådført sig med Konkurrencestyrelsen fraråder Kommunernes Revision, at Hobro Kommune vælger den fremgangsmåde. Det kan nemlig bringe kommunen i karambolage med EU-reglerne om offentlighed og konkurrence. - Det er de spilleregler, der er, og efter rådgivning fra Kommunernes Revision har vi besluttet, at opgaven skal i udbud. Vi skal have opgaven beskrevet, og den skal annonceres i pressen, siger formand for Hobro Kommunes socialudvalg, Hans Poulsen (S). Han mener ikke, at tingene bliver forhalet af, at mad- produktionen nu skal i licitation. Hans Poulsen er overbevist om, at kommunen kan nå at få madproduktionen på plads, inden nedrivningen af køkkenet på alderdomshjemmet begynder. Det er EU-regler, der bestemmer, at frikadellene til de ældre hobroensere skal i licitation. Værdien af ydelserne afgør, om der skal være udbud eller ej, og der er som nævnt tale om et ret stort beløb, 3,2 mio. kroner