Mad til ansatte bør kommunen betale

Beboere i boenheder bør ikke hænge på regningen, mener Socialpædagogernes Landsforbund

Det er ikke i orden, at beboerne på f.eks. Boenheden Brandur Allé i Brønderslev betaler for mad til medarbejderne. Den opfattelse har Socialpædagogernes Landsforbund. Ifølge Teknisk forhandlingschef Karsten Esbjerg fra Socialpædagogernes Landsforbund bør brugerne ikke betale for den mad, de ansatte spiser, men at det er kommunen, der bør dække udgiften til de ansattes mad. Det er Børge Jensen, der er pårørende til en beboer på Brandur Allé, der har spurgt Socialpædagogernes Landsforbund, ligesom han har kritiseret Brønderslev Kommune, for at lade beboerne betale for de pædagoger, der spiser med. På Brandur Allé er der otte brugere, der hver betaler 2200 kr. om måneden. På grund af stigende fødevarepriser, er der problemer med at få husholdningsbudgettet til at række til hele måneden. Så frem for at forhøje beløbet for de otte, er der fokuseret på de ansatte, der hidtil har spist gratis med, men nu skal betale et minimalt beløb for at spise med. Der er ifølge Børge Jensen enighed imellem ansatte, forvaltning og socialudvalg om, at det er et pædagogisk tiltag, at ansatte og brugere laver maden sammen, at de ansatte spiser med af pædagogiske grunde, at det ikke er rimeligt, at brugerne betaler de ansattes mad. Pædagogernes Landsforbund slår fast, at de ansatte ikke skal betale for maden, hvis der er tale om, at de ansatte som led i det pædagogiske arbejde skal spise sammen med brugerne. Karsten Esbjerg henviser til en voldgiftskendelse fra 2002. Han vedgår dog, at den samme voldgiftskendelse dog siger, at der kan indgåes aftale om en eventuel betaling. Ifølge Karsten Esbjerg spurgte man i 2005 Skatterådet, om medarbejdere, der som led i det pædagogiske arbejde spiser sammen med brugerne, beskattes af fri kost. Skatterådet påpegede, at der ikke er grundlag for beskatning af fri kost i den situation. Landsforeningen LEV har samme holdning. Formandssekretær Sonja Pelle Nielsen fra LEV mener, at det ikke er i orden, at de ansatte spiser med på beboernes regning. - Enten betaler kommunen eller personalet, men betaling af personalets andel er beboerne ganske uvedkommende og må ikke pålægges dem. - Når der er et pædagogisk sigte ved at lave mad og spise sammen, må kommunen betale pædagogernes del. LEV mener, at de 240 kr. om måneden, som de ansatte skal betale, kun svarer til halvdelen af den reelle kostpris. LEV mener, at kommunen skal betale resten. - Det er i hvert fald ikke beboerne, der skal betale, slår Sonja Pelle Nielsen fast.