Mad til sygehus splitter politikere

NORDJYLLAND:Med kun ét tilbud at tage stilling til udskød amtsrådet en endelig afgørelse vedrørende spørgsmålet om levering af mad til patienterne på AalborgSygehus. En mulighed er nu, at opgaven senere kommer i udbud, men en anden løsning kan være, at den kommende region beslutter selv at stå for opgaven. Amtsrådet fik i går på sit lukkede møde forelagt det ene tilbud, der var kommet ud af udbudsrunden. Beslutningen om at se bort fra det og i stedet for lade forvaltningen udarbejde et forslag til kostpolitik blev truffet af et meget snævert flertal. For stemte 16 medlemmer, mens 14 var imod og en enkelt udlod at stemme. I beslutningen hedder det, at man ser bort fra det indkomne tilbud, idet det ikke vurderes at være økonomisk fordelagtigt. Flertallets vurdering er, at amtet selv kunne klare opgaven med udgifter, der svarer til det, som det ville koste at acceptere tilbudet. Nu skal sygehusledelserne lave et oplæg til kostpolitik. - Her vil vi gerne se på de erfaringer, man har høstet andre steder i landet med at lade spørgsmålet om kvalitet indgå i vurderingen. Senere skal vi så afgøre, om vi selv vil udføre opgaven, eller om den skal sendes i udbud igen, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Egentlig var der afgivet to tilbud på sygehusmaden, men det ene tilbud blev trukket tilbage, da der opstod tvivl om, hvorvidt den kommende region kan indlede et samarbejde med en privat virksomhed om udførelsen af en opgave.