Mad til sygehuset skal laves i Brønderslev

Amtets sundhedsudvalg valgte køkkenet på psykiatriens sygehus i Brønderslev

DRONNINGLUND:Sygehusledelsen på Aalborg Sygehus har arbejdet med tre modeller for, hvordan der fremover kan leveres mad til Dronninglund Sygehus. Her har køkkenfunktionerne i flere år givet anledning til overvejelser om, hvordan en række arbejdsmiljømæssige problemer kan klares. Uanset hvilken model der var blevet valgt, bliver der behov for en renovering af de tre afdelingskøkkener samt ved personalekantinen, hvilke anslås til 2,25 mio. kr. I den første model bevarede man køkkenproduktionen på sygehuset i Dronninglund, til en anlægs- og investeringsomkostning på 1,655 mio. kr. og driftstomkostninger på 2,643 mio. kr. årligt. I model to regnes med kostproduktionen i Aalborg, hvor det vurderedes at det umiddelbart kan indpasses i Centralkøkkenet Løsningen ville indebære, at det nuværende produktionskøkken i Dron-ninglund skulle ombygges til et modetagekøkken. Hertil kommer ekstra indkøb af trans-portvogne og etablering af kølefaciliteter i Dronninglund. Anlægs- og investeringsomkostninger er beregnet til 1,015 mio. kr. og driftsomkostninger til at være 1,906 mio. kr. incl. transportom-kostningerne. Model tre var tænkt som et alternativ til at lade produktionen foregå i Aalborg, hvor produktionen varetages i køkkenet på psykiatriens sygehus i Brønderslev, der udgiftsmæssigt er de samme, som modellen hvor produktionen varetages af centralkøkkenet i Aalborg. Et flertal af sundhedsudvalget vedtog, at der arbejdes videre med model tre under forudsætning af, at udgifterne kan holdes indenfor samme størrelse som hvis produktionen varetages af centralkøkkenet.