EMNER

Maden blev sprængstof

Per Nilsson (V) undrer sig stadig over mangelfuld kommunikation i madsagen

NORDJYSKE stiftstidende tog hul på madsagen 6. september 2008.

NORDJYSKE stiftstidende tog hul på madsagen 6. september 2008.

En sensommerdag i august sidder en embedsmand i Frederikshavn Kommunes socialforvaltning og skriver et brev. Modtagerne er en række beboere og pårørende i plejeboliger, og budskabet er tydeligt og klart: "Der er ikke frit valg af leverandør af mad ved bopæl i plejebolig", lyder det blandt andet i brevet. I september måned blev budskabet gentaget i "Vores Blad", der er et halvårligt tidsskrift til borgere fra 65 år. På side 11 kan man læse, "at hvis man bor i en kommunal plejebolig, er der ikke mulighed for frit valg af leverandør". Med andre ord er det kun tilladt at vælge den kommunale mad. Hvis den før nævnte embedsmand havde vidst, hvilket ragnarok brevet ville udløse, ville hun nok have tøvet en smule. Læs hele historien i dagbladet NORDJYSKE Stiftstidendes frederikshavnudgaven lørdag.