- Maden skal naturligvis ud billigst muligt

TAXAKØRSEL:Birgit Borbye har i et indlæg i onsdagsavisen nogle bemærkninger om den måde, hvorpå den varme middagsmad til pensionisterne i Hobro leveres. Bl.a. mener Birgit Borbye, at det må kunne gøres billigere end med taxa. Siden 1. januar 2005 har Sygehus Himmerland leveret mad til bl.a. hjemmeboende pensionister i Hobro kommune. Da aftalen blev indgået med kommunen, var det forudsat, at sygehuset skulle producere og levere varm middagsmad til ca. 80 hjemmeboende pensionister. I den forbindelse indkøbte sygehuset varebiler, som bringer maden ud til brugerne. Det bør i denne sammenhæng nævnes, at det ikke er korrekt, at de damer, der plejer at køre maden ud, ikke længere er ansat. De er stadig ansat og arbejder i køkkenet på sygehuset og kører bl.a. mad ud. Siden starten i 2005 er antallet af brugere af ordningen imidlertid vokset betydeligt, og i dag er der 135 – 140 hjemmeboende pensionister, der dagligt - året rundt - får leveret deres varme middagsmad fra sygehuset. Sygehuset har som nævnt selv biler, der kører ud med maden, men den store efterspørgsel har betydet, at vi fra vinteren 2005/06 tillige har benyttet taxa til at distribuere maden. Dette er bl.a. begrundet i, at brugerne af madordningen har et naturligt krav på at få maden varm, i rette tid og hverken for tidligt eller for sent, samt at anvendelsen af taxa er en fleksibel løsning. Anvendelsen af taxa er på nuværende tidspunkt en billigere løsning, end at indkøbe yderligere en bil og ansætte personale til at køre mad ud. Når antallet af brugere op på et endnu højere antal, vil det på et tidspunkt være billigere at løse opgaven selv, og så vil vi naturligvis etablere en bil mere.