Frederikshavn

Madkælder for de første vendelboer

Jernalderkældrene på Løgten mark er cirka 2000 år gamle.

- De har nok været anvendt til forrådsrum og har haft en overdækning eller ligget i direkte tilknytning til anden bebyggelse, siger museumsinspektør Per Lysdahl fra Vendsyssel Historiske Museum. Et af mysterierne ved jernalderkældrene er, hvorfor de så er vidt forskellige i udformning og størrelse. En teori, som har været fremme, er, at de kan have været anvendt som flugtveje. Flere tilsvarende bygningsanlæg er fundet andre steder i Vendsyssel. Uden for Vendsyssel er der kun fundet en enkelt jernalderkælder - på Djursland. Per Lysdahl fortæller, at der i Romertiden var livligt samkvem mellem det nordlige Jylland og de polske kyster, og skibstrafikken er nødvendigvis passeret forbi Djursland. - Så man kunne fristes til at forklare jernalderkælderen på Djursland med, at den er bygget af en vendelbo, siger han. Han fortæller, at fundene fra jernalderens Vendsyssel på flere måder adskiller sig fra dem i andre dele af Jylland. For eksempel byggede vendelboerne stenbrønde og små gravkamre. Der er mindst otte jernalderkældre på Løgten Mark ved Brønderslevvej. Seks af dem er fritlagt. De blev udgravet i årene 1956-59. Per Lysdahl vil gerne have foretaget nye prøvegravninger omkring kældrene for at kaste mere lys deres anvendelse. Få hundrede meter fra jernalderkældrene er der tydelige spor af stolpehuller fra et antal jernalderhuse. Der blev for få år siden foretaget arkæologiske prøveudgravninger i områder i forbindelse med en planlagt, men nu skrinlagt byggemodning. Under prøveudgravningen fandt Vendsyssel Historiske Museum en hidtil ukendt stenkammergrav.

Forsiden