Madordning i licitation

Ældre skal kunne bestille julefrokost

Lokalpolitik 28. september 2002 08:00

AALESTRUP: Efter et par måneders forberedelse er det endelige licitationsmateriale vedrørende madfremstilling af fuldkost til de 83 beboere på kommunens to ældrecentre i Gedsted og Aalestrup, klar til at blive offentliggjort. Materialet er udarbejdet af Aalestrup kommunes socialchef Peter Barrett og døgnplejeleder Jytte Kjærgaard, og det har været fremsendt til Kommunernes Landsforening til godkendelse, ligesom det er præsenteret og godkendt af det samlede byråd. - Da der er tale om fuldkost eller døgnkost, har det været en ret omfattende proces, men vi har ønsket at få alt inkluderet, forklarer socialudvalgsformand Søren P. Johansen. - Hermed mener vi, at der også i tilbudet skal være plads til julefrokoster for de ældre og runde fødselsdage, og det skal være muligt for de pårørende og andre besøgende at kunne bestille mad, fortsætter formanden. Kommune regner med, at der på helårsbasis kan spares omkring en halv million kroner ved at udlicitere madfremstillingen. Ordningen forventes at kunne træde i kraft omkring 1. april 2003, og beslutningen om at sende maden i udbud blev truffet af byrådet i juni måned som et led i kommunens spareplaner. I forvejen får en stor del af kommunens hjemmeboende pensionister hver dag leveret varmt mad fra Ullits Hotel. Der er opstillet en række krav til leverandøren, som også forlods skal stille en garanti på 250.000 kroner. - Desuden forventer vi, at vedkommende vil overtage en del af det køkkenpersonale, vi har ansat på de to ældrecentre, tilføjer Søren P. Johansen. En aftale, der ikke bliver nødvendig, såfremt køkkenpersonalet selv vinder licitationen. Økonomaen på Aaglimt skal sammen med personalet udarbejde et tilbud, som går med i puljen sammen med de eventuelt øvrige indkomne. - Til det formål har vi i socialudvalget tidligere bevilget personalet en sum penge, så de kan indhente konsulentbistand for at have de bedste mulige forudsætninger for at kunne komme med et godt tilbud. Og et godt tilbud behøver ikke være det billigste. Vi er ikke forpligtet til at vælge efter den laveste pris, erklærer Søren P. Johansen. Senest 18. december skal licitationsmaterialet med tilhørende tilbud være returneret til rådhuset, og sagen behandles endeligt på et møde i økonomiudvalget i slutningen af januar.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...