Madpris på 99,50 kroner

Prisen for mad til plejecentre bliver 99,50 kr. pr. dag.

Brønderslev Byråd har fastsat prisen for maden til plejecentrene. Det har tidligere været sådan, at priserne fra Det Danske Madhus har været prisdannende for den lovgivningsmæssige forpligtigelse, der har været, i forhold til, at egenbetalingen for døgnkost skal være end i hele kommunen. Altså ske en harmonisering. Det har i praksis betydet, at beboerne på Plejecentret Kornumgaard og beboerne på plejecentrene i den vestlige del af kommunen har haft en mindre egenbetaling end den faktiske kostpris. Det er tidligere besluttet, at Plejecentret Risagerlund skal producere til samme pris som Det Danske Madhus, ellers skal der gives kommunalt tilskud til Plejecentret Kornumgaard på differencen mellem kostprisen og prisloftet, og prisloftet, idet Kornumgaard i dag ligger over prisloftet. Mikael Klitgaard (V) understregede, at politikerne kan fastsætte den pris, der er rimelig. Plejecentret Konrumgaard og Plejecentret Risagerlund, begge Brønderslev, skal producere til samme pris som Det Danske Madhus, slåes det fast.