Madprisen på vej op for de ældre

Socialudvalget foreslår en forhøjelse på højest to kroner pr. måltid

HALS:I Hals Byråds jagt på besparelser og øgede indtægter i forbindelse med det kommunale driftsbudget for 2005 varmes der nu op til en forhøjelse af priserne i den kommunale madordning. Spørgsmålet har i denne uge været til drøftelse i socialudvalget, og herfra lyder opfordringen til kollegerne i byrådet, at der hentes en kærkommen ekstraindtægt i hus ved at hæve priserne for både hoved- og biretten i den kommunale madordningspakke. Den foreslåede prisstigning er på en krone for både hovedretten og biretten, så brugerne med de almindelige hovedretter stiger fra de nuværende 41 til 43 kr., hvis de også får en biret med. Vælger de kun hovedretten, vil den stige fra 35 til 36 kr., og drejer det sig om en lille hovedret, vil den stige fra 33 til 34 kr. Vælges en lille hovedret og en biret, stiger prisen fra de nuværende 39 til 41 kr. - Det er maksimalt kun to kroner pr. ret, og det er ikke meget. Men det giver samlet set kommunen 118.000 ekstra kroner, og det er en god ting, når vi skal have fundet pengene et eller andet sted, bemærker formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V). Formanden fortæller videre, at der i jagten på en besparelse inden for madordnings-området også blev fokuseret på et par andre forslag - uden at de dog fik lov til at nyde fremme.. Det ene af de alternative forslag gik på, at den nuværende ordning med to forskellige portionsstørrelser skulle droppes til fordel for kun én portionsstørrelse. Den blev der imidlertid sagt nej til, fordi et sådant tiltag formentlig vil føre til, at nogle vælger at framelde sig madordningen, fordi de ganske enkelt mister appetitten, når de bliver præsenteret for en alt for stor portion mad. Andre igen kunne tænkes at gemme dele af maden til næste mandag, og med de ernæringsmæssige problemer, som sådanne beslutninger ude i hjemmene kunne medføre, valgte socialudvalget at droppe den idé. Et andet alternativt forslag gik på, at der skulle køres videre som nu med to forskellige portionsstørrelser - men med den samme pris for disse. Heller ikke den idé brød de sig om i socialudvalget, fordi der med et sådant tiltag ikke ville være tale om at fordele den øgede udgiftsbyrde på ligelig vis.