EMNER

Madservice bliver på ældrecentrene

AALESTRUP:Selv om den opnåede årlige besparelse ikke står mål med det budgetterede, er Aalestrup Kommunes socialudvalg tilfreds med udfaldet af udbudsrunden om madfremstilling til beboerne på kommunens to plejehjem. Eneste tilbud ved licitationen kom fra køkkenpersonalet på Aaglimt, og dermed kan det lade sig gøre at bevare servicen i lokalområdet. Aaglimts køkkenpersonale havde udarbejdet to forskellige modeller - et hovedtilbud samt et alternativt tilbud. Og socialudvalget pegede på sidstnævnte. - Det har den fordel, at der fortsat kan laves mad i køkkenregionerne på såvel Aaglimt som Gedsted Ældrecenter, forklarer udvalgsformand Søren P. Johansen (S). Mandag til fredag vil personalet i Gedsted sørge for mad til beboerne. I weekenden sker fremstillingen på Aaglimt, hvorefter maden transporteres til nabobyen. Der bliver tale om én samlet ordning med fælles indkøb og fælles administration. Selv om det alternative tilbud er lidt dyrere end hovedtilbuddet, var politikerne ikke i tvivl. - Forskellen ses blandt andet i form af udgifter til konsulentbistand samt en engangsinvestering i form af vacuumudstyr, og disse omkostninger mærkes jo kun det første år, fortsætter Søren P. Johansen. Madordningen forventes at være på plads 1. maj. - Det giver en årlig besparelse på knap en halv mio. kroner. Vi havde oprindelig håbet på at kunne nå en besparelse på op imod 800.000 kroner pr. år, men vi finder alligevel, at der er mange ekstra gevinster ved at kunne bevare madfremstillingen hos vort eget personale, understreger Søren P. Johansen.