EMNER

Mægler i nabostrid

De kommunale hegnssynsmænd var sidste år på opgave otte gange

Nogle naboer tilkalder Hegnssynet, når de ikke kan blive enige. Jan Hartman er formand for det kommunale hegnssyn og leder forhandlingerne på stedet. Arkivfoto

Nogle naboer tilkalder Hegnssynet, når de ikke kan blive enige. Jan Hartman er formand for det kommunale hegnssyn og leder forhandlingerne på stedet. Arkivfoto

:Hvor høj skal hækken eller stakittet til naboen være, hvor går skellet, og hvem skal klippe hækken. Disse emner snakker rigtig mange naboer sig til rette om. Men nogle gange ender det med konflikt, og så kan Hegnsynet komme på banen. Hegnssynet var sidste år af sted otte gange til på seks forskellige lokaliteter i kommunen. Og når hegnssynet kommer, er konflikten ofte spidset til. - Som medlem af Hegnssynet er det meget vigtigt, at man kan snakke med folk. Vi går altid efter at finde et forlig, som begge parter kan acceptere, så de mennesker det handler om kan se hinanden i øjnene resten af den tid, de skal bo på matriklerne. Men det er klart, at det ikke altid kan lykkes, tilføjer formand Jan Hartman. - Det lykkedes måske to-tre gange om året at lave forlig, og få folk til at enes om en løsning. Når det lykkes, er det den ultimative sejr for Hegnssynet, tilføjer formanden. Når en tredjepart i form af Hegnssynet kommer ind i en strid sker det, at parterne forliges og skriver under på en aftale på stedet. Andre gange må hegnssynet afsige en kendelse, - Men tvisten er jo ikke løst med en kendelse. For godt nok er vi kaldt ud for at se på en hæk eller en skelstrid, men problemerne bunder ofte i helt andre ting, lyder vurderingen fra Jan Hartman. Ved et hegnssyn får parterne ordet på skift, og efterfølgende stiller hegnssynsmændene opklarende spørgsmål. - Vi får afdækket sagen på stedet og siger herefter farvel. Bagefter drøfter vi sagen og afsiger en kendelse, som parterne får skriftlig besked om et par dage efter. Hegnssynets skal på den igen, hvis ikke fristen i en kendelse bliver overholdt. I sidste ende er der mulighed for at bestille fagfolk til at klare en given opgave, hvorefter regningen sendes til borgeren. Næstformand Otto Ziegler understreger vigtigheden af, at man som hegnssynsmand er uvildig. - Vi skal ikke komme med personlige holdninger, men træffe beslutninger ud fra loven. Det handler om at udvise tålmodighed, høre begge parter og mægle. En af parterne skal ikke stå tilbage med den opfattelse, at man har været mere lydhør overfor den anden, tilføjer Otto Ziegler. - Ofte har formanden haft en eller begge parter i telefonen, inden det ender med et hegnssyn, og her kan mange konflikter tages i opløbet. Det allerbedste for alle parter er, hvis man kan snakke sig til rette med sin nabo.