Mægling i mosekrig

Napstjært-beboere inviteret til møde om omstridt hjulspor

En af Jette Kaldahls naboer spærrede i 2007 den omstridte forbindelsesvej, der henligger som et hjulspor, ved at grave en grøft igennem den. Grøften er nu dækket til, så hjulsporet igen er fremkommeligt.Foto: Peter Broen

En af Jette Kaldahls naboer spærrede i 2007 den omstridte forbindelsesvej, der henligger som et hjulspor, ved at grave en grøft igennem den. Grøften er nu dækket til, så hjulsporet igen er fremkommeligt.Foto: Peter Broen

NAPSTJÆRT:I årevis har der har der hersket en permanent tilstand af ufred blandt naboer i Napstjært Mose. Mange gange er uvenskaber pludselig blusset op. Provokationer og politianmeldelser, opsætning af forbudsskilte, trusler, klager og ankesager i en nærmest uendelig strøm har været brugt som våben i nabokrigen. Uenigheden handler især om adgangen til at ride ad et hjulspor gennem mosen, men også om færdselsret på andre veje. Og ikke mindst om dårlig kemi. Kommunens tekniske udvalg har til sit møde på torsdag indkaldt parterne i et forsøg på skabe en del-løsning. Den vil næppe kunne genoprette det gode naboskab. Men den kan måske sætte en prop i strømmen af klagesager. Teknisk forvaltning foreslår som kommunens bidrag til løsning på striden, at det omstridte hjulspor på en delstrækning tildeles status som offentlig sti med adgang til færdsel til hest. Hjulsporet udgør den eneste farbare forbindelse fra Jette Kaldahls hestepension og rideskole ved Napstjært Mosevej til den vendsysselske ridesti. Men rytterne fra rideskolen er ikke populære hos alle naboer. Hestene ødelægger vejene og nogle af rytterne rider, så de er til gene for andre mennesker, mener nogle naboer. Derfor opsatte to af naboerne, Inger Nørgaard og Lars Kruse, for flere år siden skilte med rideforbud på blandt andet det omstridte hjulspor. Senere spærrede en af naboerne hjulsporet ved at grave en grøft på tværs af den. Naturklagenævnet tilsidesatte sidste sommer rideforbuddet, men gav bolden op til en ny omkamp ved at beordre kommunen til at indlede drøftelser med de stridbare Napstjærtfolk om en kompensation for hestenes slid på vejen. Drøftelserne løb forudsigeligt ud i mosedyndet på et møde i oktober. Kompensation eller ej - naboerne stod fast på deres nej til ekstra slid på vejen og til efterladte hestepærer. På den baggrund skal politikerne tage stilling til, om de i stedet vil lade kommunen overtage vedligeholdelsesforpligtelserne og gøre hjulsporet til offentlig sti.