Mægtig Stubfest trods vejret

} OVERSKUD: Trods det omskiftelige vejr, er Søren Pinstrup fra Stubfestkomiteen overbevist om, at der under bundlinjen kommer til at stå mere end sidste år til ungdomsarbejdet i Støvring. Sidste år gav byfesten 30.000 kroner i overskud, og det er Søren Pinstrup altså sikker på bliver større i år. Især fremhæver han grisefesten i teltet fredag aften. Mange unge kommer hjem for at være med. Og der blev slået absolut rekord i antallet af solgte portioner fra de fire helstegte grise: 450. Om fjorten dage vil Stubfestkomiteen drøfte, hvordan årets byfest er gået. For et par år siden blev festen flyttet fra arealet ved skolen, og det er således ikke gået ud over festens omfang på hverken den ene eller anden måde. - Vi må jo erkende, at der er mere plads nu og jeg tror ikke boldbanerne har taget skade af festen. De ser ud til at have det godt, fastslår Søren Pinstrup. Lærere og pædagoger mødes } CAFÉ: Indskolingen i folkeskolen holder fælles caféaften på Karensmindeskolen mandag. Det sker i bestræbelserne på at udvikle de ansatte i de mindste skoletrins kompetancer ved at udveksle erfaringer. Arrangementet omfatter 100 lærere og pædagoger fra alle kommunes skoler. Caféaftenen er et led i et to-årigt kompetenceudviklingsforløb for kommunens lærere og pædagoger i indskolingen, som blev sat i gang sidste skoleår i forlængelse af byrådets beslutning om, at alle fra elever til og med 3. klasse skal have 25 lektioner om ugen, heraf de otte timer med pædagoger. Lærere og pædagoger har i studiegrupper arbejdet målrettet mod at udvikle deres kompetencer i forhold til tværfagligt samarbejde, iagttagelse af børn, differentieret undervisning og fleksible organisationsformer. Målet med cafeaftenen er at få delt viden på tværs af skolerne og få ideer til, hvordan de gode udviklingstiltag bliver implementeret som en del af den daglige fælles praksis på alle kommunes skoler.