Mælkeprisen styrtdykker

De gode tider for danske mælkeproducenter er helt forbi.

Den lavere pris for mælken kan især blive et problem for de landmænd, som har investeret meget i deres bedrift, frygter Leo Thomsen, formand for kvægudvalget i LandboNord.

Den lavere pris for mælken kan især blive et problem for de landmænd, som har investeret meget i deres bedrift, frygter Leo Thomsen, formand for kvægudvalget i LandboNord.

ÅRHUS:Bestyrelsen i Arla Foods besluttede torsdag at sænke noteringen med over 13 procent fra 263,8 til 232,4 øre pr. kg mælk. Prisfaldet er det tredje på et halvt år. I juni blev prisen sat ned med 20 øre, i september med 23 øre. - Sænkningen af Arla-noteringen er et meget voldsomt prisfald, som vil sætte mange andelshavere under økonomisk pres. Det er dybt beklageligt, men desværre uundgåeligt, siger bestyrelsesformand Ove Møberg. Han forklarer, at både mejeriet og landmændene rammes af ydre faktorer, som er meget svære at påvirke. Som følge af den globale finanskrise køber folk mindre og billigere mælk, valutakurserne svinger historisk meget og konkurrencen i detailledet er øget. - 2009 bliver et svært år, men vi skal forfølge den strategi, som vi har vedtaget og tror på. Samtidig skal vi styre omkostningerne og hente besparelser, hvor vi kan. Vi har vejet de kortsigtede udfordringer op imod de langsigtede strategiske ambitioner og fundet en fornuftig balance, siger Arla Foods’ adm. direktør Peder Tuborgh. Med torsdagens prissænkning, er mælkeprisen tilbage til tiden før de store stigninger i sommeren 2007. - Mange vil komme til at køre med underskud, og det går især ud over de landmænd, som har investeret meget i deres bedrift, påpeger formand for kvægudvalget i LandboNord, gårdejer Leo Thomsen, Flauenskjold. De risikerer at blive ramt fra to sider, idet mange banker har strammet eller direkte lukket kassekreditten. Bliver det langvarigt, frygter Leo Thomsen, at landmænd tvinges til at give op. Bliver det af kortere varighed, vil folk i hovedsagen klare skærene, vurderer han. Arla budgetterer med en nettoomsætning på 47 mia. kr. i år og et nettoresultat på 899 mio. kr.