Mælkeproduktion

Mælkeproducent med mod på fremtiden

Investeringer er vejen frem, hvis der skal drives effektivt landbrug

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kostalden er på 4.200 kvadratmeter. Den huser 200 malkekøer, men der skal sættes yderligere 150 ind, før den er fuldt udnyttet. Foto: Klaus Madsen

For fem år siden overtog brødrene Kjærgaard ejendommen Tovsgård lidt øst for Bjerre. I dag, fem år senere, har de 200 sortbrogede malkekøer gående i en topmoderne stald, der er indrettet både med hensyn til den størst mulige dyrevelfærd og til tidens krav om effektivt landbrug. Aktiviteterne drives i selskabsform under navnet I/S Kjærgaard, noget der er ganske naturligt i betragtning af, at den nye stald repræsenterer en investering i størrelsen 13 millioner kroner. Plads til flere Stalden, der er på 4.200 kvadratmeter, ligger i ly under Hesseldal Bjerg, skal når den er fuldt udnyttet, huse en besætning på 350 malkekøer. - I øjeblikket har vi en kvote på 1.450.000 kilo mælk om året, så før vi kan sætte flere køer i stalden, skal vi investere yderligere i mælkekvoter, fortæller Niels Jørgen Kjærgaard, da der lørdag var ¿åben stald¿ hos I/S Kjærgaard og ved samme lejlighed pløjestævne på de tilstødende marker. Både pløjestævne og åben-stald arrangementet var arrangeret af Nordthy Landboungdom og 4H samt Motor- og Traktorklubben Jylland. Trods et vejrlig, som var ubehageligt blæsende og efterårsvådt trak arrangementet 440 besøgende, som nød godt af kombinationen af åben stald og pløjning. Kostalden gav tag over hovedet når det regnede, og når det var opholdsvejr trak publikum udendørs og fulgte pløjningen. - Normalt vil et pløjestævne som det her trække op mod 600 tilskuere, men når vi alligevel havde så mange skyldes det muligheden til at se den store moderne stald, fortæller Kr. Andersen, formand for Nordthy Landboungdom. I stalden var der mulighed for at se et godt eksempel på en moderne stald, hvor tingene langt hen ad vejen er computerstyret. Tre malkerobotter sørger i øjeblikket for at malke staldens 200 køer, når de har lyst. Til gengæld må den enkelte ko finde sig i at være computerovervåget døgnet rundt. - Vi kan se, hvad den enkelte ko foretager sig time for time, hvornår den spiser, om den tager på i vægt eller det modsatte, så computeren er et helt nødvendigt redskab, hvis vi skal have en optimal drift af stalden, siger Niels Jørgen Kjærgaard og tilføjer, at det gik relativt hurtigt for køerne at vænne sig til de gennemautomatiserede forhold. - En ko er et vanedyr, og det udnytter vi i en stald som det her. Brødrene Kjærgaard har i alt 400 hektar jord i drift fordelt på flere ejendomme. Arealet sætter dem i stand til selv at dyrke, hvad der skal bruges af kraftfoder. Dog er det nødvendigt at opkøbe lidt ekstra korn til foder i den griseproduktion, som Hans Christian Kjærgaard står for. Mælkeproduktionen er det primære arbejdsområde for Niels Jørgen og Knud Erik Kjærgaard. - Vi er fem medarbejdere til at klare driften. Både af markerne og af mælke- og svineproduktionen. Der er foruden os tre brødre også vores forældre, forklarer Niels Jørgen Kjærgaard og tilføjer, at det uden den høje grad af automatisering ikke var muligt t klare det hele. På et punkt er kostalden ikke automatiseret. Der er ikke robotfodring. Derfor skal der fodres to gange i døgnet, men ved at skubbe foder ud flere dagen dagligt sikres det, at køerne også kan æde i deres egen naturlige rytme akkurat som de lader sig malke, når det passer dem. Den del af stalden, hvor der ikke i øjeblikket går mælkekøer, bliver taget i brug i takt med at der købes yderligere mælkekvoter op. - Det gør vi løbende når kvoterne bydes ud - og det sker fire gange årligt, fortæller Niels Jørgen Kjærgaard.