Operationer

Mænd og hjertesundhed

Hjertesygdom er den hyppigste dødsårsag blandt mænd over 50 år. 10.500 mænd i alle aldre dør hvert år af en hjerte-kar-sygdom. Mænd dør af en hjerte-kar-sygdom i en tidligere alder sammenlignet med kvinder. Og ofte er de stadig erhvervsaktive. 4.000 mænd under 75 år dør hvert år af en hjerte-kar-sygdom. Det er dobbelt så mange mænd som kvinder i samme aldersgruppe. Hjerte-kar-sygdomme er den lidelse, der tegner sig for flest indlæggelser blandt mænd over 50 år. Hjerte-kar-sygdomme er den sygdom, der koster flest sygedage på hospital. Hvert år indlægges mere end 34.000 mænd i aldersgruppen 50-79 år én eller flere gange med hjerte-kar-sygdomme. Hver femte af alle indlæggelser blandt mænd i alderen 50-59 år drejer sig om en hjerte-kar-sygdom. Blandt mænd i alderen 60-69 år er det hver fjerde af alle indlæggelser. For de 50-59 årige mænd har antallet af indlæggelser været næsten konstant over de sidste 10 år. I aldersgruppen 50-69 år er der mere end dobbelt så mange mænd som kvinder, der indlægges med åreforsnævringssygdomme. Hvert år indlægges mere end 12.500 mænd i alderen 50-79 år med åreforsnævringssygdomme. 3 ud af 4 af alle åreforsnævringssygdomme kan forebygges. 5 procent af alle mænd i alderen 50-59 år har haft blodprop i hjertet eller hjertekrampe. Hver 10. mand i alderen 60-69 år har haft blodprop i hjertet eller hjertekrampe. Seks gange så mange mænd som kvinder i alderen 50-59 år får foretaget en bypass-operation. Der er en tydelig sammenhæng mellem hjerte-kar-sygdomme og uddannelse i Danmark. Hjerte-kar-sygdomme er mest udbredte blandt pensionister, arbejdsløse og lavtuddannede. Dødeligheden af hjerte-kar-sygdomme er størst blandt de mænd, der er beskæftiget inden for: "Rengøring og renovation", "Transport og anlæg", "Manuelt arbejde byg/anlæg, transport" og "Ledelse i mindre virksomheder med mindre end 10 ansatte". I aldersgruppen 45-66 årige mænd er det kun hver femte mand, der dyrker motion. Halvdelen af de mænd, der ikke er fysisk aktive, når de fylder 60 år, har stor nedsat funktionsevne, når de fylder 65 år. 4 ud af 10 mænd er ikke interesserede i, hvad der er sundt/usundt. 1 ud af 10 mænd spiser dagligt kogte grøntsager. 4 ud af 10 mænd spiser frugt hver dag. 162.000 mænd i aldersgruppen 50-59 år ryger dagligt. Der er hvert år en markant stigning i antallet af rygende midaldrende mænd, mens alle andre aldersgrupper både blandt mænd og kvinder falder. (Dog ikke de helt unge kvinder). Storrygende mænd (mere end 15 cigaretter dagligt) mister i gennemsnittet knap 10 år af deres levetid. Mænd, der ryger mindre end 15 cigaretter hver dag, mister 6 år af deres levetid sammenlignet med mænd, der aldrig har røget. Kun hver anden mandlige storryger oplever sin 70 års fødselsdag. Allerede ved blot 6 cigaretter dagligt fordobles mænds risiko for at få en blodprop i hjertet. Hver 10. mand i Danmark er svært overvægtig (BMI>30). Hver anden mand er overvægtig (BMI>25).