Mængden af haveaffald til genbrug steget voldsomt siden bålforbud

Frederikshavn og Sæby sparer borgerne for at brænde energi af på landevejene

AALBORG:Mens havefolket i både Frederikshavn og Sæby kommuner kan glæde sig til forårets bål i haverne, når der ryddes op efter vinteren, vil det fortsat være strengt forbudt i Aalborg. I de to nordenfjordske kommuner har man erkendt, at det ikke er særligt hensigtsmæssigt at beskytte miljøet med forbud mod havebål, hvis borgerne samtidig brænder energi af og forurener endnu mere ved at køre landevejene tynde til lossepladserne med deres trailere fyldt med haveaffald. Man kan kalde det en Bjørn Lomborg teori: Hvad nytter det at spare 1 kg CO2, hvis man bruger tre kg for at nå målet. Det er igen blevet tilladt at holde bål i haverne i Frederikshavn og Sæby. I Aalborg er mængden af haveaffald steget voldsomt siden forbuddet i 1998, og borgerne må fortsat køre rundt med deres kvas og grene. Én undtagelse Forbuddet i Aalborg har dog en enkelt undtagelse. Sankthansaften må der brændes bål på matriklen med behørig afstand til bebyggelse og ikke mindst naboer. Direktør for Renovationsvæsenet i Aalborg Thorsten Nord oplyser, at mængden af haveaffald fra private er steget fra 3000-4000 tons i 1992 til 15-16.000 tons i 2004. Når affald fra erhvervsvirksomheder regnes med, er man oppe på 24-25.000 tons. - Vi har en glimrende genbrugsordning og ingen planer om at ændre den, siger han og tilføjer: - Så skåner vi også haveejere for at komme op at toppes med naboen over hækken en søndag eftermiddag. For der er jo ingen garanti for, at folk ikke også fristes til at lægge et gammelt bildæk på bålet og almindeliget husholdningsaffald. Borgerne i Aalborg kan få grene og kvas afhentet som storskrald på privatadressen. Derudover kan der afleveres på alle lossepladser. Det hele samles af renovationsvæsenet og køres til Rørdalsvej, hvor det private firma RGS 90 tager sig af komposteringen. Aalborg Kommune overtog komposteringen fra Reno Nord i 1992, da man stod over for at skulle skaffe 20 cm muldlag til Lindholm Fyldplads, et areal på 30 ha. Løsningen var eminent, og Thorsten Nord betegner den som noget af en columbusæg. Da arbejdet var færdigt i 1997, stod man imidlertid med et problem med at finde aftagere. Herefter indgik man en aftale med RGS 90, som nu står med ansvaret for kompostering og afsætning. I aftalen indgår dog muld, som kvit og frit kan hentes på genbrugspladserne. Indtil videre på Sundsholmen, men Over Kæret kommer også med. RGS 90 sælger bl. a. muld til landbrug og fodboldbaner.